Odpoveď na: tak ako priatelia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve tak ako priatelia Odpoveď na: tak ako priatelia

#1163
Anton Hanusin
Účastník (Participant)

Je niekoľko oblastí, ktorých rýchlym systematickým riešením je možné ušetriť značné prostriedky a zlepšiť outcome pacienta. Nozokomiálne infekcie nimi nepochybne sú. Predpokladom pre úspešné riešenie je znalosť mikrobiologickej situácie oddelenia. Existuje povinnosť nozokomiálne infekcie hlásiť. Z praxe – nozokomiálne infekcie sa nehlásia – dôvod? neznalosť problému, neuvedomovanie si jeho závažnosti, strach, že moje oddelenie bude vyzerať ako najhoršie oproti tým, ktorí žiadny nozokomiálny infekt nehlásia (t.j. nemajú). Ak sa už niečo hlási, tak sú ti intravazálne infekty – pozitívne HK hygiene neuniknú. Áno, možeme čakať, že keď budú nemocnice fungovať na nových princípoch, bude v ich vlastnom záujme tento problém riešiť, ale dovtedy ešte prešustrujeme mnoho peňazí na neuváženom podávaní ATB, vyrobíme mnoho multirezistentných kmeňov a poškodíme mnoho pacientov – neuvážené rutinné podávanie ATB je pravdepodobne jednou z príčin zvýšenej incidencie septických komplikácií. Myslím si, že aspoň ŠZÚ by sa mali aktívnejšie zapájať do riešenia – stačí bežný náhľad do chorobopisu, ak tam objavím ATB podávané dlhšie ako 24hod, pátram po dôvode.
I keď je to problém celosvetový, nejaké doporučenia – ako uviedla Matta Harri – predsa len existujú. Čosi sa snaží urobiť i Československé fórum pre sepsu – http://www.csfps.cz

Navigate