Odpoveď na: tak ako priatelia

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve tak ako priatelia Odpoveď na: tak ako priatelia

#1160
Mata Harri
Účastník (Participant)

Pokračovanie:
Nozokomiálne infekcie

Nosokomiálne infekcie zvyšujú náklady nemocníc a poškodzujú pacientov.
Každý zdravotnícky systém, v ktorom sa rešpektujú práva pacientov na poskytovanie bezpečnej zdrav. starostlivosti a usiluje o ekonomickú efektivitu, seriózne sa zaoberá nosokomiálnymi nákazami.

Keby som bola vedúcim pracovníkom VšZP, tak by som požadovala vypracovaný manuál prevencie a likvidácie nosokomiálnych nákaz a jeho realizáciu. Chýbanie takého manuálu by mi potvrdzovalo podozrenie ich nekontrolovaného výskytu a to by poisťovňa nemala ekonomicky podporovať.

V štátoch EU beží projekt HELIX schválený parlamentom EU, z ktorého vyberám:

Mesačné vyhodnocovanie mikrobiologickej klímy nemocnice.
K tomu sú potrebné algoritmy odberu materiálu na kultiváciu.
Identifikácia endemického výskytu druhov patogénov, ohnísk šírenia.
Identifikácia príčin. Rozdelenie výkonov i pacientov podľa veľkosti rizika vzniku nosokomiálnej nákazy a vypracovanie preventívnych režimov.

Preventívne režimy sa týkajú
spôsobu čistenia, desinfekcie a sterilizácie nástrojov, prístrojov, ŠZM,
zaistenia aseptického prostredia operačných, kanylačných, endoskopických a iných výkonov,
aseptických zásad ošetrovateľských techník,
zásad čistenia a upratovania pracovísk vrátane ovzdušia

Do skupiny vysokorizikovej sa zaraďuje príprava a práca s chirurgickými nástrojmi, chirurgickými endoskopmi, s implantátmi, cievnymi katétrami, stentmi. Vyžaduje sa vysoký stupeň dezinfekcie a špeciálne sterilizačné postupy.
Do skupiny semirizikovej patrí vybavenie k umelej ventilácii a k anestéze, bronchoskopy, gastroskopy, cystoskopy. Vyžaduje sa dezinfekcia pred každým použitím.
Do skupiny menej rizikovej patria postele, nábytok, tlakové manžety, elektródy atd. Vyžaduje sa očistenie, bežná dezinfekcia.

Pri ošetrovaní pacientov hlavnou zásadou prevencie nozokomiálnych nákaz je umývanie rúk po každom výkone, resp. výmena rukavíc, pri otvorených ranách alebo otvorení vstupu do centrálnej žily – maska.

Rizikové pracoviská
Operačné sály
Endoskopické pracoviská
Dialyzačné strediská

Rizikové oddelenia
JIS, OAIM,
Ventilačné jednotky
Transplantačné jednotky

Musia mať vypracované špeciálne režimy prevencie šírenia infekcií vrátane priestoru okolo postele – tzv bezpečnostného lemu 27 m 2 u viacposteľových jednotiek, zariadenia na filtráciu vzduchu, možnosť izolácie pacientov.

Čistenie a upratovanie priestorov sa zabezpečuje čistiacimi prostriedkami vybranými na základe testovania antimikrobiálnej účinnosti.
Zásady ATB liečby:
Nemožno tolerovať prevážne empirickú ordináciu ATB. Do 48 hodín musí byť známy kultivačný výsledok.
Pravidelný tréning personálu

Poznámky:
Potrebujeme pravideľne aktualizovať protokoly dezinfekcie a sterilizácie. Používame zastaralé.
Zvýšiť disciplínu odberov kultivácií a cieleného podávania ATB – u nás prevažuje empíria
Aktualizovať a štandardizovať ošetrovatelské postupy- t.č. postavené na zotrvačnosti, vlastnej tvorivosti a náhodnom entusiazme jednotlivcov
Zaviesť pravideľný tréning personálu -t.č. zriedkavosť
Štandardizovať čistenie a upratovanie – t. č. postavené na princípe – 1 handrou sa utrie pol oddelenia, opláchnutej vo vedre vody, ktoré poslúži pre pol nemocnice
Identifikovať endemický výkyt patogénov a prijať opatrenie k zabráneniu ich nekontrolovaného šírenia – koho to dnes zaujíma ?

Navigate