Odpoveď na: Reakcia na článok – kde je vlastne začiatok kruhu

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Reakcia na článok – kde je vlastne začiatok kruhu Odpoveď na: Reakcia na článok – kde je vlastne začiatok kruhu

#1121
Mata Harri
Účastník (Participant)

Existujú situácie, kedy do života vrátime pacientov v danej chvíli mr´tvych – pri úspešnej resuscitácii pacientov, ktorí sú v klinickej smrti.

Existuje lege artis prehlásenie pacienta za mrtveho , u ktorého s pomocou prístrojov bežia vitálne funkcie, keď angiografiou potvrdíme mozgovú smrť.

Navigate