Odpoveď na: Reakcia na článok – kde je vlastne začiatok kruhu

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Reakcia na článok – kde je vlastne začiatok kruhu Odpoveď na: Reakcia na článok – kde je vlastne začiatok kruhu

#1117
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Rudolf Zajac wrote:

Pekna diskusia, ale stale neviem kde je zaciatok kruhu.

Oceňujem Vašu reakciu na príspevok, čakala som negatívnu reakciu.

Otázku pohybu v kruhu ja mám vyriešenú: Smutné je na tom to, že kruh nemá začiatok, ani koniec, resp. každý koniec je začiatkom a opačne, preto sa mu hovorí – bludný. Krúžime na jeho dráhe pôsobením dostredivej sily zvanej stereotyp. My musíme pozbierať všetky naše sily a schopnosti a prekonať dostredivú silu stereotypu. Vykročiť z bludného kruhu a postaviť sa na priamku. Tam bude začiatok.

A navyse ste na Titanicu a nie v labaku, alebo na JIS.

Nie , ja plávem na mori, vidím Titanik, ale ja usilujem dostať sa na Noahovu Archu. Viete aký je rozdiel medzi Noahovou archou a Titatikom? Noahovu archu kormidlovali amatéri, profesionáli kormidlovali Titanik…..

😆 😆 😆

Tak s cim zacat, s koncepciami? Ale dlh mesacne rastol o 700 milionov, to koncepcie nevyriesia. Zacat hoc ako to nazveme je mozne iba s fianciami.

Za socializmu zdravotníctvo tvorilo ucelený systém. Socialistická doktrína deformovala systém ekonomicky, politicky, ale do medicínskych vzťahov a zákonitostí vstúpiť nemohla ( aj v socializme renálna insuficiencia sa liečila dialýzou, infarkt streptázou atd. )

Po revolúcii došlo opakovane k neprofesionálnym zásahom do organizácie medicínskych činností, došlo k likvidácii profesionálnej disciplíny a morálky, medicínskej kontroly. Systém nie je odborne kormidlovaný, tak sa rúti zotrvačnosťou, dnes nikto nevie, čo sa kde a ako robí. Ako vyzerá reálna prax vy nemôžete vidieť, pretože pred ministrom stojí každý v pozore a chváli sa s úspechmi. 12 rokov sa reformuje ekonomika systému, ktorý je poškodený a tečie na každom kroku. A máte absolútnu pravdu v tom, že v deravom systéme sa stráca i to málo, čo máme.

Súhlasím s tým, že je treba iniciovať nedkladné opatrenia na zastavenie rastu deficitu, ale takéto opatrenia majú krátkodobý a obmedzený účinok, po čase to bude tiecť opäť a na inom mieste. A za tých prebehnutých 12 rokov sa vyčerpali prirodzené vnútorné rezervy. A bez generálnej a dôslednej reparácie medicínskeho systému tu budeme stále reformovať riešenie symptómov.

Ale čo Vám bráni v tom, aby ste nahnali do práce všetkých kompetentných?

V pondelok vydáte príkaz do UZIŠ, aby Vám spracoval údaje zo Záznamov o hospitalizácii za posledné 3 roky podľa nemocníc.

V útorok vydáte príkaz hlavným odborníkom aby vypracovali koncepcie odborov a aby heslovite vytipovali hraničné činnosti odboru a činnosti multidisciplinárneho charakteru.

V stredu vydáte príkaz odborným spoločnostiam a doškolováku, aby vám vypracovali návrhy na typy postgraduelneho vzdelávania – čo by malo končiť atestáciou, čo odborným pohovorom, tiež návrhy ako organizovať rekvalifikáciu personálu.

Vo štvrtok vydáte príkaz šéfom mikrobiologických oddelení väčších nemocníc, aby Vám po oddeleniach dodali ročné udaje o počte zaslaných hemokultúr na vyšetrenie a počte pozit. nálezov, podľa oddelení vymenovali celé spektrum zachytených mikroorganizmov, s označením polyrezistentných kmeňov i s udaním citlivosti( nie resistencie), ďalej s udaním počtu pozitivných vzoriek s uvedenými polyrezistentnými kmeňmi z kultivácie iného materiálu ( tiež podľa oddelení). Dá sa k tomu urobiť jednoduchý formulár.

V piatok si zavoláte pracovníkov, s ktorými rátate pri zriadení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, oznámite im, aké ste vydali príkazy, aby sa pripravili na to, že materiály budú musieť vyhodnotiť . Keďže budú pri tom, budú mať v obraze rámec štandardných postupov , čo im nesmierne pomôže v ich dozornej činnosti.

Všetkým dáte na zadanú prácu niekoľko mesiacov a môžete pokojne venovať sa svojej zvyčajnej práci. Získané výsledky nemusia byť ideálne, ale raz treba začať, ľudia sa musia naučiť myslieť a pracovať koncepčne. :D/

A mala poznamka. Co je zdravotna starostlivost: navracanie zdravia mrtvemu / mimochodom tak je to v dnesnej 277

To vari nie 🙄

Navigate