Odpoveď na: genericka substitucia – pokr.

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve genericka substitucia – pokr. Odpoveď na: genericka substitucia – pokr.

#1036
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Rudolf Zajac wrote:

Tak sa na tie H lieky skusim spytat ja.

23 ročná pacientka, šťastná mamička prvorodeného dieťaťa po pôrode pre akútne vzniknutú oklúziu a. mesent. sup s následnou nekrózou čreva podstúpila rozsiahlu resekciu tenkého čreva a colon ascendens, ponechalo sa cca 28 cm. duodenum. Jej GIT bez možnosti absorpcie živín, vody a elektrolytov stal sa navždy insuficientným. Aby pac. mohla žiť, musí byť živená parenterálnou cestou a pretože ide o celoživotnú nevyhnutnosť, bude zaradená do programu DOMÁCEJ parenterálnej výživy (DPV).

Vo svete je metodika DPV detailne vypracovaná, poskytuje sa cca 30 rokov, sú na nej desaťtisíce pacientov, celé desaťročia.

Na dlhodobú aplikáciu výživy jej musíme implantovať venózny port (stojí cca 20 000 Sk), naučiť pacientku a jej manžela všetko čo je potrebné na bezpečné podávanie výživy do centrálnej žily, požiadať poisťovňu o súhlas s úhradou roztokov a ŠZM, nájsť spôsob ich zabezpečenia (preskripcie). Ide o prípravky „H“, ktoré poisťovňa neprepláca, sú obsiahnuté v paušáli za hospitalizovaného pacienta, ktorý je u nás cca 12 000 Sk. Denná aplikácia výživy s potrebným technickým supportom stojí cca 1 800 Sk (dialýza stojí 3 400 Sk).

Okrem toho, pac. by mala byť vybavená pumpou s bezpečnostným alarmom ( cca 150 000 Sk), aby si mohla výživu podávať v noci, pretože doba aplikácie je cca 10 hod a pac. sa potrebuje starať o dieťa.

Na Slovensku existuje niekoľko pacientov na DPV. Doteraz po rozsiahlych diskusiách poisťovňa akceptovala liečbu a súhlas k jej financovaniu udelila. Ja sa usilujem vybrať také prípravky a ŠZM, ktoré sú kvalitné a najlacnejšie. Ale k tomu potrebujem informácie o infúznych roztokoch a ŠZM, aké sú registrované, a aká je ich cena.

Pumpu pre pacientku budem žiadať od poisťovne prvý krát. Zatiaľ neviem, aká bude odozva.

Samozrejme budeme pac. vybavovať možnosť transplantácie tenkého čreva

Navigate