Články

Nedostatok peňazí

VŠEOBECNE SA TRADUJE NÁZOR, ŽE SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO TRPÍ NEDOSTATKOM peňazí. Hovorí sa, že je „rozpor medzi zdrojmi, ktoré má k dispozícii, a nákladmi, ktoré vynakladá“. To je v zásade pravda. Naše zdravotníctvo naozaj má nedostatok zdrojov, o to viac potom zhoršuje jeho stav neprimeraná spotreba. Zdravotníctvo vytvorilo dlh vo výške…

Navigate