Články

Slovenské zdravotníctvo v roku 2002.

Všeobecne panuje názor, od roku 1989 doteraz, že nebola urobená reforma zdravotníctva. Pokiaľ by sme mali na mysli zmenu liečebných a operačných postupov, zavádzanie najmodernejších liekov a prístrojov do našej medicínskej praxe, tak tento názor určite nie je správny. Slovenské zdravotníctvo urobilo nevídaný skok vo svojej odbornej – medicínskej časti.…

Navigate