Prvá bojová úloha pre generála

Fake news znamená po slovensky falošné správy, nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, uvádzané ako správy.

Hoax (anglické slovo hoax označuje podvod, žart) je predovšetkým prostredníctvom internetu elektronicky šírená správa (najmä e-mailová), ktorá napriek svojej nezmyselnosti vyzýva na to, aby bola preposielaná ďalším používateľom systému. Potiaľ wikipedia. 

Mnohokrát ide o ich kombináciu, pretože autori fake news to posielajú ako hoax.  Darí sa im v elektronickom prostredí z hľadiska šírenia, ale najmä tam, kde ľudia veria, že svet je iný, ako mu ho prezentujú, že svet je plný zlých úmyslov. Existuje aj istá úmera medzi vzdelaním a vedomosťami na jednej strane a schopnosti veriť obsahu takýchto správ. Čím nižšie vzdelanie, čím viac napríklad xenofóbie, tým lepšia pôda pre ich šírenie.  

Čo však so správami, ktoré sú z dobrého vierohodného zdroja a vyzerajú veľmi reálne? Veriť či neveriť, šíriť či nešíriť? Toť otázka. Jedinou obranou je, aby autority tieto správy buď jasne potvrdili a potom to nie sú ani hoaxy, ani fake news, alebo vyvrátili. Nič horšie sa nemôže stať, ako keď štátna autorita niečo  utajuje alebo dokonca sama zavádza. Stačí, aby napríklad štátna tajomníčka Ježíková podpísala nejakú tajnú zmluvu o dodávke ruských či akých očkovacích látok (bohviečo je na nej tajné) a už to začína. 

Mimochodom, Sputnik V – dostalo sa mi do uší, že bol ŠÚKL na kontrole u výrobcu. To je v poriadku. Avšak vraj zistili dve veci: že Sputnik V sa vyrába na starej linke, na ktorej sa vyrába aj očkovacia látka proti besnote. To by bol veľký problém. A ešte väčší, že tie šarže, ktoré sú na Slovensku, sa v tej kontrolovanej  ruskej fabrike ani nevyrobili. Je to pravda, alebo fake news? Správnu odpoveď má v rukách ministerstvo zdravotníctva. Takže generál má prvú úlohu, rýchlo a jasne povedať pravdu!

Zdroj:
.týždeň 2. 4. 2021

Leave A Reply

Navigate