Víňymki

Na každú oblasť ľudského správania existujú pravidlá, písané či nepísané. Majú zabezpečiť spoluexistenciu ľudí a elementárnu rovnosť a spravodlivosť. Zdanlivo jednoduché, vidíme však, čo sa stane, ak ich niekto sústavne porušuje, ako to bolo za dvanásť rokov vlády Fica a jeho klonu Pellegriniho. Viedlo to k ukradnutému štát, podkúpeným súdom a prokuratúram, polícii a úradom. Teraz nás trápia iné problémy, napríklad koronaviróza, ale aj zvláštne vlohy Igora Matoviča alebo Richarda Sulíka a spol., ako nespolupracovať. 

Iným trápením je pôsobenie Úradu verejného zdravotníctva, ktorý namiesto toho, aby bol garantom profesionálneho prístupu k riešeniam pandémie, sa zmenil na chaotickú inštitúciu hýriacu rôznymi vyhláškami, nariadeniami a príkazmi, ktoré si často odporujú. Úrad naozaj nevie, ako funguje normálny svet. Napríklad, namiesto toho, aby taxatívne určil, ktorej skupine sa čo zakazuje a povoľuje, tak väčšinou sa všetko zakáže všetkým a potom sa v tom istom texte objaví sústava nejasných a nejednoznačných výnimiek. A po vydaní vyhlášky prichádza opakovane takzvané upresnenie, ktorým sa to snažia akože upraviť, hoci treba opraviť chyby a nezmysly. 

Vidíme to aj v súčasnej legislatíve. Zákony sa prijímajú v neobvykle veľkej miere v skrátenom konaní s toľkými chybami, že si vyžadujú novelizáciu ešte skôr, ako začnú platiť. Niektoré sú nezmyselné, kam inde sa dajú zaradiť pokuty nemocniciam za uprednostnenie pri očkovaní. Pritom problémom nie je uprednostňovanie, ale nefungovanie elektronického zdravotníctva. Vláda namiesto toho, aby prijala reálny plán očkovania, schválila dokument, ktorý v podstate bol nevykonateľný hneď v ten istý deň, ako bol schválený. Menšia časť viny padá naozaj na pandémiu, ale rozhodujúcim faktorom je, že koalícia s výnimkou pár ľudí bola a stále je nepripravená na vládnutie. Svojho času pôsobenie tejto vlády nazval Peter Zajac ako Pochod diletantov, čím parafrázoval knihu Bulata Okudžavu Putovanie diletantov. 

Zlatým klincom hlúposti je spôsob, akým Úrad verejného zdravotníctva udeľuje výnimky z toho, aby ľudia nemuseli byť v karanténe, údajne je ich viacej ako 9-tisíc. A vrcholom je výnimka, aby občana, hoc aj podpredsedu vlády, nemuseli ani testovať po návrate z rizikovej krajiny, navyše, keď takúto čudnú výnimku dostal skoro isto ex post. Autorita hygienikov, najmä toho hlavného, už nemohla hlbšie klesnúť, je na úplnom dne. 

Chaotické výnimky sú hlúpe, nebezpečné a nezmyselné. Keby nešlo o životy, boli by aj smiešne, rovnako ako nadpis, ktorému som udelil výnimky zo slovenského pravopisu. 

Zdroj:
Hospodárske noviny 1/2021

Leave A Reply

Navigate