Bozk smrti

Koncom septembra som bol na kon­ferencii Zdravotníckych novín, veno­vanej okrem iného aj stratifikácii ne­mocníc. Samotný pojem stratifikácia je hlúpy, jeho autor pravdepodobne nevie, že slovenčina je celkom plno­hodnotný jazyk. Ak už silou­ mocou potrebovali niečo pomenovať cudzo, aspoň to malo mať nejaký rozumný obsah. Nemá. K samotnej téme sa nedá veľa povedať, keďže štát sľubuje vykonať optimalizáciu siete do roku 2030, čo je v podstate nikdy. Pre mňa bola konferencia spojená s troma veselými príhodami. Prvá, ako generálny riaditeľ súkromnej zdravotnej poisťovne pritakával, aké to bude fajn, dokonca povedal čosi v zmysle, že predtým by sa bol bránil, ale teraz už nie. Čo pod tým myslel, teraz nepovedal. Ibaže ako repre­zentant manažérskeho chápania sveta, ktorý je prirodzený vlastníkom poisťovne, by mal vedieť, že kolaborovať s hlúposťou sa skôr či neskôr neoplatí. Mal túto česť prenechať riadi­teľom štátnych firiem na čele s VšZP alebo Univerzitnou ne­mocnicou v Bratislave. Navyše sála bola naplnená rôznymi prezidentmi a šéfmi asociácií, spolkov a iných skupín. Títo akože hodnostári sú tam vari od revolúcie a jediným ich prí­nosom je, že spoľahlivo lezú kamsi, kam sa bežne nechodí, vlastne pardon, spolupracujú s každou vládou, okrem vlády Dzurinda II. U nej si ani neškrtli. S oboma riaditeľmi spomí­naných štátnych podnikov som sa dohodol, že sa stretneme. Chceli to oni. S riaditeľom VšZP to bolo tesne po konferen­cii, na druhý deň sa vzdal funkcie. S riaditeľom UN BA som bol dvakrát, tiež sme si dobre pohovorili, hľa, už je odvolaný. Napadlo mi, či som im nedal povestný bozk smrti. Neviem. Iba rozmýšľam, s kým ďalším sa stretnem. Žeby s Mariánmi, Kollárom či Petkom? Ťažko, sú to prázdne nádoby. Možno by čitatelia mohli napísať do redakcie, s kým by si priali, aby som sa stretol. Fica, prosím, nepíšte, s ním to naposledy bo­lo na hrádzi. Už asi pred rokom, zjavne je odolný.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 43/2018

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: