Ja som sestra, kto je viac?

Fakt prvý. Od jari 2002 je uzákonené vy- sokoškolské vzdelávanie sestier. Všetky nové sestry musia mať vysokú školu, prinajmenšom prvého stupňa. Získajú titul bakalára. Ako to vzniklo, je teraz po 18 rokoch v podstate irelevantné. Fakt druhý. Alternatívne sestry môžu mať strednú školu s maturitou a potom trojročnú nadstavbu. Stanú sa diplomovaný- mi sestrami. Fakt tretí. Ak majú iba maturitu, sú zdravotnícki asistenti a asistujú sestrám. Fakt štvrtý. Sestry v súlade s reformnými zá- konmi sú poskytovatelia zdravotnej starostli- vosti v odbore ošetrovateľstvo, alebo pôrodná asistencia. Fakt piaty. Tak ako nemôže sestra vykonávať prácu lekára a naopak, tak asistent nemôže byť sestra. Aké jednoduché.

Takto to fungovalo 18 rokov. Hovorí sa, že jedna ľudská generácia je približne 15 rokov. Inak povedané, máme tu jednu celú generá- ciu sestier, ktoré musia mať vysokú školu. K sestrám, žiaľ, sa správame veľmi macoš- sky. Keď si vybojovali zákonom garantova- né vyššie mzdy, na návrh lekárskej komory tento zákon Ústavný súd zrušil, vraj preto, že nie sú peniaze. Ale na lekárske mzdy v platovom automate sú? Sestry majú smolu, neskoro si vytvorili vlastnú odborovú organi- záciu. Prvé čo vedenie ich odborov dokázalo, bol hlúpo a nedôsledne pripravený protest vo forme podávania výpovedí. Ako to dopa- dlo, vieme. Katastrofou. Máme nedostatok sestier, niekde to už začína byť na pováženie. Existujú iba dve možnosti. Alebo sestrám zlepšíme pracovné a mzdové podmienky, aby sa ich práca stala atraktívnejšou a to je správne a nepochybne aj systémové riešenie. Druhou možnosťou je, že zvolíme slovenské riešenie, vyrobíme zo zdravotníckych asis- tentov takzvané praktické sestry. Novelou zákona! Navonok argumentujeme, že veď to boli chybné preklady, tie prístupové smerni- ce. Čistý nezmysel. Pravidlá Európskej únie jasne hovoria, aké vzdelanie musí mať ses- tra, aby mohla pracovať aj mimo Slovenska. Žiadny premenovaný zdravotnícky asistent, buď bakalár, alebo tri roky nadstavby. A bas- ta! Ak si myslíme, že Slovenskou špecialitou bude okrem bryndzových halušiek aj praktic- ká sestra, nech sa páči, ale budú môcť ostať pracovať iba na Slovensku. Samozrejme o kvalite ani nehovorím, veď iba vzdelanie je základným predpokladom kvality. Už sa teším, kedy páni politici navrhnú ďalšiu slo- venskú špecialitu a to praktického felčiara. Predpísané vzdelanie bude úplne základné a štyri roky praxe v parlamente. Žiaľ, toto nie je už ani na smiech. A ešte dávam odpoveď na otázku v nadpise. Skoro každý.

Zdroj:
Sestra, 19. 6. 2018

Leave A Reply

Navigate