Už iba felčiari chýbajú

So sestrami naše zdravotníctvo zaobchádza, jemne povedané, nešetrne. Ich pracovné a mzdové podmienky sú dlhodobo neudržateľné. V rámci prístupových rokovaní Slovensko pristúpilo na požiadavky EU, že sestry musia absolvovať trojročné vysokoškolské štúdium alebo trojročné pomaturitné nadstavbové štúdium.
Začiatkom roku 2002, počas ministra R. Kováča bola stanovená povinnosť, že sestra musí mať vysokú školu. Avšak následné smernice úplne presne definovali podmienky, ktoré musí spĺňať vzdelávanie sestier: alebo bakalár, alebo diplomovaná sestra. Navyše od roku 2002 všetky nové sestry museli absolvovať toto štúdium, teda celá jedna generácia. Ako na to prídu, keď počúvajú, že to vlastne netreba, ako to tvrdí koalícia?
Keď si sestry vybojovali zákonom garantované lepšie mzdové podmienky, na návrh SLK Ústavný súd zákon zrušil. Vinu tak trocha nesú aj sestry, neskoro si založili odbory, ktoré tak hlúpo vymysleli protest vo forme výpovedí, že to skončilo fiaskom. Navyše, pri voľbe niektorých prezidentiek komory sestry nemali vždy šťastnú ruku. Ale dobre, zvolili si sami.
Keď však NRSR schválila, že zdravotní asistenti, teda tí, čo majú obyčajnú maturitu, môžu pracovať na ambulanciách ako tzv. praktické sestry, myslím si, že čaša sa preliala. Nestačí sestry ponižovať mizernými platmi, treba znevážiť aj ich vzdelávanie. To, že tie praktické sestry budú môcť pôsobiť iba u nás, pričom v EÚ budú stále iba zdravotní asistenti, akože nevadí. Veď tu ich potrebujeme vykorisťovať… Túto hlúposť môžeme doviesť do dokonalosti. Navrhujem, aby dentisti nahradili stomatológov a aby sme zaviedli špeciálny druh pomaturitného nadstavbové štúdia, maximálne tak dva roky, ukončené titulom diplomovaný felčiar. Ušetríme peniaze na výplatách, na pacientoch aj tak nezáleží. Navyše ako bonus, felčiari by mohli nahradiť nielen lekárov v ambulanciách, ale dokonca aj v zdravotníckom výbore parlamentu, pretože oni tento nezmysel s praktickou sestrou vymysleli a presadili. Hanbím sa za nich.

Rudolf Zajac

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 22/2018

Leave A Reply

Navigate