Vtipné

Začnem vtipom: Nová pani ministerka vyhlásila, že chce pokračovať v reformách svojho predchodcu. Koniec vtipu. Tomáš Drucker je asi naozaj univerzálny génius, dokázal sa z karotíd prepracovať až k likvidácii policajného prezidenta, čo má za domácu úlohu číslo jeden. Asi jedinú, čo aj splní. Treba mu držať palce, aby nebol iba bábkovým manažérom. K tým reformám, ktoré urobil, asi nemá veľký význam sa vyjadrovať. Problémom bolo, že vznikali podľa hesla „odvolávam, čo som odvolal“. Čo sa týka kvality, jeden jednoduchý príklad. Ministerstvo zdravotníctva vydalo Vestník číslo 48-55 z roku 28. 12. 2017. Vo vestníkoch vychádzajú usmernenia, čo je v súlade so zákonom 400/2015, tento zákon rieši silu právnych dokumentov. Aj keď vestníky nie sú zákony, majú pre podriadené organizácie charakter záväzného usmernenia. Vo vestníku je viac zaujímavostí hodných ducha karpatského génia. I keď bol vydaný koncom decembra, napríklad časť týkajúca sa Univerzitnej nemocnice Bratislava platí od začiatku decembra. Ako sa o tom úbohá nemocnica má dozadu dozvedieť, vestník nerieši. Obsah by bol celkom dôležitý, rieši procesy fungovania jednotlivých kliník, alebo inak povedané, vzťahy medzi zdravotníckym pracoviskom a školou. Zaujímavé je definovanie povinností primára, vrchnej stery a prednostu, ale aj napríklad obsadzovanie týchto funkcií výberovým konaním. Je opísaný spôsob výberového konania, odborné predpoklady na tieto funkcie, vzťahy medzi školskými pracovníkmi a nemocnicou, všetko veľmi dôležité veci. Primár a vrchná sestra majú byť každé štyri roky podrobení novému výberovému konaniu, prednosta každých päť rokov. Prečo nie, je to tak trocha nemecký vysokoškolský model, keď človek, ktorý graduje na nejakej katedre, nemôže tejto katedre, ani v budúcnosti, nikdy šéfovať. Asistenti v Nemecku môžu byť na katedre maximálne dvakrát po päť rokov a potom si musia hľadať inú štáciu. Problémom je, aby sa človek vôbec dopátral k tejto informácii, potrebuje prelúskať legislatívne zmrzačený text. Napríklad odvolávaním sa na predchádzajúce časti viet v iných odsekoch a podobne. Aj krížovka sa dá ľahšie vylúštiť.
Iným problémom je nedokonalý obsah, spomínajú sa klinické pracoviská a oddelenia SVaLZ, ale o tom, ako má byť riešený systém nemocničných špecializovaných ambulancií v Univerzitnej nemocnici, ani slovo. Spomína sa iba lekárska fakulta, ale v Bratislave sú aj kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na ňu akoby tento vestník nestačil, inak by nebolo možné, aby napríklad v rozpore so VII. časťou prebehol opakovaný konkurz na prednostu Očnej kliniky, bez čo len jedného očného lekára v komisii a dokonca bez toho, aby bol nejaký záznam z tohto výberu. Nestačí, že SZÚ vznikla pokútnym spôsobom, že široko-ďaleko je to jediná štátna vysoká škola, ktorej narábanie so štátnymi prostriedkami je legendárne, potrebuje táto škola ešte aj manipulovať výberové konanie? A to je iba jeden príklad z množstva úspechov Druckerových reforiem. Ďalší vtip. Richard Raši je novým vicepremiérom pre investície. Ešte šťastie, že z Pavla Pašku nespravili guvernéra Národnej banky.

MUDr. Rudolf Zajac,
exminister zdravotníctva

Zdroj:
Hospodárske noviny, 13/2018

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: