(Ne)Dôvera

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a zdravotná poisťovňa Dôvera sa do konca septembra 2017, keď vypršali platné zmluvy medzi ambulantnými poskytovateľmi a poisťovňou, nedohodli na cenách, za ktoré bude asi 2 000 ambulancií poskytovať svoje služby pre poistencov poisťovne. Nikto nemôže nikoho nútiť uzavrieť zmluvu, ak ju druhá strana považuje za nevýhodnú. Podľa platných zákonov poisťovňa vyberá povinné poistné preto, aby nakupovala u poskytovateľov zdravotnú starostlivosť . Ak chcú poskytovatelia získať tieto peniaze, musia pracovať za dohodnutých podmienok. Veľa ambulancií, najmä stomatologických, nechce uzatvárať zmluvy s poisťovňami, pretože ich brzdia. Je to dôsledkom legislatívneho chaosu, ktoré tri Ficove vlády narobili – ako dobrý príklad slúži Čislákova novela o poplatkoch. Iným dôvodom je, že iba minimum, a aj to iba tých najlacnejších výkonov, je hradených z verejného poistenia. Iná situácia je pri bežných ambulanciách, ktoré sú významne napojené na poisťovne. Cirkus spojený s uzatváraním zmlúv, ktorý vidíme celé desaťročia, je už tradičným rituálom. Bodaj by nie, ide o peniaze.

Kde sa vzal, tu sa vzal ZAP
Lekári sa už dávno naučili, že lepšie podmienky si dokážu dohodnúť, ak sa spoja do väčšieho celku. To je logické. Už za druhej Dzurindovej vlády bola Zdravita – akási strešná organizácia –, ktorá na základe tisícok mandátnych zmlúv s lekármi uzatvárala dohody s poisťovňami. Proti tomu nemožno nič namietať. Je prirodzeným záujmom poisťovne dosiahnuť pre seba čo najvýhodnejšie ceny, a tak je to aj na strane lekárov. Zmluvy sa uzatvárajú minimálne na rok, je teda dosť času na prípravu nových zmlúv na ďalší rok. V roku 2015 sa objavil ZAP, v podstate si ho založila lekárska komora. Ten sa začal podieľať na uzatváraní zmlúv údajne až pre 2 000 ambulancií. So VšZP sa uzatvárali zmluvy na jar 2017, v podstate bezbolestne. Dosiahli nárast o plus 5 %. Na jeseň prišla na rad Dôvera, od nej ZAP žiadal nárast o 11 %. K dohode k poslednému dňu platnosti starých zmlúv neprišlo. Nestalo sa to prvýkrát. Nikdy však nebola prekročená istá hranica. A to zapojenie ZAP pacientov do v podstate ich obchodného sporu. Dvaja mediálne najznámejší predstavitelia ZAP sa totiž vyhrážali pacientom, i keď slová adresovali poisťovni, že ak nebude uzavretá zmluva, ambulancie prestanú poskytovať zdravotnú starostlivosť, samozrejme, okrem neodkladnej, keďže povinnosť poskytnúť ju káže zákon. Aj to sme v miernejšej forme zažili. Prezident komory a súčasne aj ZAP je známa firma, prinajmenšom od roku 1998, keď kandidoval vo voľbách do parlamentu za poslanca na vysokom mieste. Išlo o stranu, ktorú financoval ten istý človek, ktorý stál za tunelovaním a krachom poisťovne Perspektíva. A na tú naši poskytovatelia len tak ľahko nezabudnú, dlhovala všetkým a veľa. Jej dlhy nakoniec uhradil a zlikvidoval štát cez akciovú spoločnosť Veriteľ. Nádejný kandidát medzitým založil Lekársky odborový zväz, čo bolo v poriadku, keby nebol držal aj s pár kolegami niekedy v roku 2000 hladovku pred parlamentom za lepšie zdravotníctvo. Nuž hladovka ako hladovka, novinári ho údajne nachytali, ako sa počas nej, mierne povedané, prikrmoval. Z LOZ revolucionára sa stal baránok hneď po nástupe vlády Fico I. Vtedy verejne vyhlásil, že všetko už je v poriadku a LOZ už nebude viac bojovať. Znechutení z toho boli sami členovia LOZ. Nie je veľa ľudí, ktorí by sa tak verejne a vytrvalo Ficovi zasúvali do pozadia ako momentálny pán a vládca komory a ZAP. Protestoval iba vtedy, keď Fico nebol vo vláde, vytrucoval si platový automat, ktorý totálne ničí zdravotníctvo a v podstate aj lekárov. Stal sa prezidentom lekárskej komory, o ktorej oprávnenosti a fungovaní máme dodnes pochybnosti. Ešteže sa nám podarilo zrušiť povinné členstvo. Komora nemá v náplni odborové výboje, preto vznikol ZAP a pán prezident komory sa stal dvojnásobným prezidentom.
Druhým expertom je fešák, ktorý sa verejne chválil, ako jeho lekárske umenie všeobecného lekára pre dospelých oceňujú pacienti originálnymi obrazmi. Pamätám si ho dobre, mentálne je nestabilný.

Náborár štátnej poisťovne?
Aby svoj hrdinský boj doviedol do víťazného konca, začal tento génius vypisovať otvorené verejné listy o tom, aby pacienti opustili poisťovňu Dôvera. Tým prekročil všetky medze, ZAP sem, ZAP tam. Ledaže by bol náborárom štátnej poisťovne, pretože rokovania s UNION prídu na rad až na jar. Keď si pozriete webovú stránku ZAP a ich dôvody vzniku, nájdete tam 8 bodov. V podstate sú to bezobsažné frázy, dve však stoja za spomenutie. V bode 2 chcú dosiahnuť, aby sa ukončila diskreditačná kampaň vedená voči zdravotníckym pracovníkom a obzvlášť voči lekárom. Keď je jedno jablko na strome červivé, nie je červivý celý strom, sem-tam sa nejaká čierna ovca medzi lekármi objaví, ale kampaň? A kto ju vedie?
V bode 7 chcú dosiahnuť prehĺbenie dôvery vo vzťahu pacient – lekár, čo sa im nepochybne darí, najmä keď berú pacienta ako rukojemníka svojich obchodných rokovaní. V budúcnosti musia zdravotné poisťovne znova plniť funkciu reálnych nákupcov zdravotnej starostlivosti, dnes sú iba mixérom peňazí. V to mám dôveru. Dôverujem aj Zväzu, určite však nedôverujem týmto pánom. A nie som sám. I keď to nebude rýchlo, raz ten čas príde. A tomu verím, nie len dôverujem.

MUDr. Rudolf Zajac,
exminister zdravotníctva

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 35/2017

Leave A Reply

Navigate