Poturčenec

Do parlamentu doputoval zákon o Lekárskej službe prvej pomoci – LSPP.

Stanovuje pevnú sieť LSPP, jej financovanie, spôsob získania oprávnenia a iné veci. Sám osebe je zbytočný, okrem iného aj preto, že definuje starostlivosť iba do nejakej  hodiny – nie 24 hodín – a najmä preto, že tých bodov v pevnej,  štátom utvorenej sieti, bude menej, ako je doteraz. A to vraj terajšia LSPP nefunguje…

Vznikla tak novela viacerých zákonov a ako to už býva, diabol sa skrýva v maličkostiach. Reformné zákony z roku 2004 boli koncipované na dvoch princípoch. Prvý: čo nie je zakázané, je povolené. Druhý: boli apolitické, pretože ponechali rozhodnutie o základných parametroch, vrátane spoplatnenia služieb a zdravotnej starostlivosti, na vláde. Celý systém sme nazvali modelom inteligentnej spoluúčasti pacienta, najmä preto, že v podstate môže vláda ihneď plniť svoju zdravotnú politiku.

Obsah jej politiky už nemusí byť inteligentný, ale to je iný príbeh. Zákony potvrdzujú  legitimitu spoplatnenia čohokoľvek,  podzákonné  normy – nariadenia vlády  potom realizáciu. Napríklad spoplatnenie služieb je v schválených zákonoch, výšku poplatkov určuje vláda vo svojom nariadení. Po nástupe prvej Ficovej vlády  do nariadenia vlády vpísali nuly miesto 20 a 50 korún a bolo po poplatkoch.

Nech sa páči, taká bola a stále je vôľa vládnucej koalície a tak je to v poriadku, pretože vláda nesie plnú zodpovednosť za stav zdravotníctva. Ani jeden z doterajších štyroch Ficových ministrov nepotreboval siahať do zákonov a vystačil si s nula  nariadení, aby splnil Ficovu (ideologickú ) dogmu o bezplatnom zdravotníctve.  Až musel prísť nestraník – krízový manažér, aby novelou  týkajúcou sa LSPP plus troch zdravotníckych zákonov chcel vymazať poplatky (za stravu a ubytovanie v nemocnici), pretože v návrhu zákona taxatívne napísal nuly a ruší nariadenia vlády. Z faktického hľadiska to nič neznamená, veď poplatky sa aj tak už 12 rokov neúčtujú.

Z legislatívneho hľadiska to však znamená, že až raz príde rozumnejšia vláda, a ona príde, a bude požadovať vyššiu  zodpovednosť občanov, poskytovateľov a poisťovní. Bude  musieť postaviť zdravotníctvo znova z hlavy na nohy, využívajúc zdravé princípy spoluúčasti a sociálne únosného solidárneho  systému. Avšak namiesto použitia inteligentného modelu cez nariadenie vlády bude musieť legislatívne oveľa komplikovanejším spôsobom upravovať zákon a znova poplatky uzákoniť.

Príprava nariadenia vlády trvá 14 dní a rozhoduje len vláda, príprava zákona vrátane schvaľovania v parlamente aj rok, ak sa to vôbec podarí. Päť storočí pôsobili janičiari, ktorí boli svojím pôvodom Slovania v osmanskej armáde. Tak vzniklo príslovie „Poturčenec horší od Turka“. Poturčenec odvádza zbytočnú nadprácu, aby sa zapáčil, história takých pozná kvantá. Avšak Poturčenci a iní podobní fešáci v podstate nakoniec vždy dopadli zle, ich páni sa nakoniec na nich vykašľali, zjavne  podľa porekadla: „Bližšia košeľa ako kabát.“

Autor je bývalý minister zdravotníctva

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 31/2017

Leave A Reply

Navigate