Sto dní rozpačitosti

Rozpačitý môţe podľa slovníka znamenať bezradný, neistý, bezmocný, nerozhodný, zmätený, dezorientovaný alebo zúfalý. To všetko moţno pouţiť na hodnotenie uplynulých sto dní tejto vlády.

Silácke ramená Ivety Radičovej? Najprv škrtom pera všetko vyrieši, potom opakovane zmení názor. Nieţeby nechcela, len nemá politickú silu a svoje akcie si ani politicky nepripravuje.

Ministri Mikloš a Mihál? Tí chceli „odváţne“ predbehnúť čas v presadzovaní zmien odvodovej politiky, lenţe dostali po nose a v zmenách ostal zmätok. Prekvapilo to najmä u Ivana Mikloša, ktorý celý svoj politický život preţil v znamení opatrnosti, pre ktorú napríklad prišiel o spoluautorstvo daňovej reformy (prenechal ho bývalému Počiatkovmu poradcovi).

Béla Bugár? Stále navonok „starý milý Béla“, žoviálny politik, ktorý dokáţe presadzovať nároky menšiny. No dovnútra uţ úplne iný človek, skôr nestabilný, s rysmi hysterika. Jeho personálne nominácie vojdú do dejín ako veľký klientelizmus v malej strane.

Štyria poslanci OKS? Akoby zabudli, odkiaľ pochádzajú. Okrem rozumných rečí a kvetnatých bonmotov sa iba zloţito koordinujú, aby v tom, čo je ich najväčšia sila (program modernizácie školstva, justície či zdravotníctva) vynikli nad šedým parlamentným priemerom. Šancu, ktorú dostali, zatiaľ viac-menej premrhávajú.

KDH? Zobralo si rezort zdravotníctva. Vraj preto, že sa hlási k odkazu Alojza Rakúsa. Problémom je, že Ján Figeľ nie je zaujímavý politik, akým bol Ján Čarnogurský. Jedinú emóciu prejavil, keď svoju bruselskú úradnícku vizáţ zamenil za smutnú tvár kostolníka pri venovaní svojho bytu charite. Ex post. Minister zdravotníctva Uhliarik zrejme nemá podporu tvrdého jadra svojej strany. Namiesto toho, aby vyuţil vzdelanie, ktoré získal v postgraduálnej akadémii Petra Paţitného, sa pri pohľade na kameru pravidelne dostáva do tranzu. Výsledkom je, že si dokáţe odporovať v tom istom dni v tej istej veci. Preto dnes nevieme, či bude zisk povolený, alebo nie, alebo bude nejaký iný, regulovaný. Či dostaviame Rázsochy, či bude generické predpisovanie liekov, či budú z nemocníc akciové spoločnosti, a aké. Mal by však vedieť, že ak nemocnice budú zadlţené skôr, ako vôbec forma akciových spoločností vznikne, budú mať také nízke základne imanie a také vysoké dlhy, že sa v súlade so zákonom budú musieť dať okamţite do konkurzu.

Zdravotníci v teréne si pošepkávajú, že vnútri KDH funguje niečo ako personálna rada – inak tomu hovoria aj inkvizičná rada. Na jej čele údajne stojí inţinierka a predsedníčka poľnohospodárskeho výboru Mária Sabolová, ktorá sa zrejme vymenovala za odborníčku na zdravotníctvo. Nuţ, a poorali to poriadne. Minister za KDH nezabezpečil rýchle odvolanie vedenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ani vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nechali ich tam tri mesiace. Denne tak pokračovalo páchanie škôd, morálnych a zrejme aj finančných. Tie vedenia boli síce vycvičené na poslúchanie, avšak iba bývalého šéfa, ktorý bol náhodou aj šéfom parlamentu.

Výroky Figeľa o „Zajacových ľuďoch“, ktorí nikdy neprídu na ministerstvo, uţ našťastie neplatia, takţe je nádej, že práve oni dokáţu napĺňať reformu zdravotníctva, ktorú kedysi pomáhali vytvárať – bez kompromisov a bez Sabolovej komplexov a animozít.

Želali sme si zmenu vlády a zbavenie sa tieňov boľševickej minulosti, do ktorej nás navracali zväzáci z Ficovej družiny. Vedeli sme tiež, že táto vláda to nebude mať ľahké. Fico navyše denne predvádza populistu v opozícii, čo veští riziko fiaska dnešnej koalície v budúcich voľbách. Ale stane sa to najmä vtedy, ak bude vláda pokračovať v rozpačitých výkonoch, zmätkoch, bez pokory a znalostí veci.
My, jej voliči, si to určite neţeláme. Včasná kritika môţe vytvoriť nádej na sebareflexiu. Ale v tomto som sám dosť rozpačitý.

Zdroj: .týždeň 42/2010

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: