Valentovičov nezmyselný recept

Rudolf Zajac:

Valentovič vypustil z rúk absolútny nezmysel. Nie prvý raz.

Ministerstvo zdravotníctva konečne vypracovalo ten zázračný liek pre naše zdravotníctvo. Naozaj ide o zhruba päťstranový materiál o štyroch bodoch, ktorý je predkladaný na vládu ako informácia.

Prvý bod hovorí, že Veriteľ a. s. neoddlžil všetky dlhy. To môžem potvrdiť. Veriteľ v súlade s uzneseniami vlády oddlžoval iba istinu a iba tých, ktorí mali záujem. Neoddlžoval ani príslušenstvo, ani sporné pohľadávky, ani tých dodávateľov, ktorí o to nemali záujem. Na istine uhradil vyše 20 miliárd korún, ušetril asi 800 miliónov korún znížením hodnoty pohľadávok. Na príslušenstve ušetril možno aj tri miliardy, pretože všetci, ktorí dostali svoje peniaze, sa zmluvne a dobrovoľne príslušenstva vzdali. Možno by mali na ministerstve skôr porozmýšľať, kde sa zapatrošilo tých 650 miliónov korún, ktoré som odovzdal novému vedeniu ako likvidačný zostatok po Veriteľovi.

V zhodnotení súčasného stavu, čo je druhý bod materiálu, je zaujímavé jediné konštatovanie – že dlhy prudko stúpajú. Keďže poznám slabinu dlhovej služby ministerstva, ktorou je nekompetentnosť, viem, že to bude ešte horšie ako tých 7 miliárd za minulý rok. Nehovoriac o tom, že zrazu sa objavuje aj zadlženie poisťovní vo výške 77 miliónoy. Ktorých, to vieme aj bez materiálu. Tretí bod hovorí o opatreniach, ktoré urobilo MZ a ktoré ešte urobí. Dosť sa to podobá na opatrenia strany a vlády z časov, keď nebol toaletný papier. Ibaže ani vtedy, ani teraz tie opatrenia nepomohli a nepomôžu. Štvrtý bod hovorí, čo má urobiť vláda a parlament, a je najstručnejší.

Pridať peniaze, znárodniť poisťovne, vláda a parlament majú optimalizovať sieť poskytovateľov. A poslednú úlohu citujem doslova: „Uplatniť také nástroje, ktoré by umožnili oddlženie zdravotníckych zariadení bez negatívneho vplyvu na deficit štátneho rozpočtu.“ Akokoľvek nad tým rozmýšľam, okrem nejakej špeciálnej menovej reformy zavedením nejakých zdravotníckych tuzexových bonov a ich diskrétnej, asi 300-percentnej inflácie mi nič iné nenapadá, ako by sa to vari dalo spraviť.

Minister Valentovič vypustil z rúk absolútny nezmysel. Nie prvý raz. Ani toľko nevie, že ak materiál závažným spôsobom atakuje verejné financie, vláda ho musí prerokovať a nie iba zobrať na vedomie. Po riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. A to by na ministerstve financií musel byť „počiatek konca“ aby sa takéto „bláboly“ prepiekli. Je zjavné, že súčasné vedenie ministerstva nechápe, že škody, ktoré napáchali a ešte napáchajú, sú nedozerné.

Rudolf Zajac

bývalý minister zdravotníctva

Zdroj:
Pravda 3. 5. 2007

Leave A Reply

Navigate