Exekúcia nemocnice je fiaskom manažmentu – nie rezortu

Diskusný duel medzi poslankyňou Národnej rady SR Zuzanou Martinákovou (SF) a ministrom zdravotníctva SR Rudolfom Zajacom

Moderátor (Daniel Krajcer, relácia Sito, TV Markíza 3. novembra 2005): Stali ste sa už osvedčenou dvojicou, už niekoľkokrát ste sa spolu ocitli v tejto relácii… Pani Martináková, možno sa postupne aj začnete mať radi, nie?

Poslankyňa Z. Martináková (predsedníčka Slobodného fóra): No, vyzerá to zaujímavo… Už sme naozaj osvedčená dvojica, ale to máte na svedomí vy novinári, pretože my len reagujeme na vaše pozvanie.

Moderátor: Čiže po večeroch sa nestretávate…

Poslankyňa Z. Martináková: Nie, nestretávame. Keď som dostala pozvanie do Sita, tak som sa vyjadrila, že dúfam, že nie s ministrom Zajacom. A keď som sa dozvedela, že áno…

Moderátor: Tak ste prišli…

Poslankyňa Z. Martináková:… tak som si povedala, prečo nie.

Minister R. Zajac: ja hovorím, že je to pomaly taká reality šou. To bola pekná veta „myslela som, že nie so Zajacom, ale potom som si povedala, že prečo nie“. V politike je to veľmi dobré vyjadrenie. Rešpektujem pani predsedníčku, je šarmantná a bojuje za svoje Slobodné fórum ako levica. Rád jej pomôžem.

Poslankyňa Z. Martináková: V diskusiách s vami bojujem v prvom rade za dobré zdravotníctvo.

Moderátor: Ako levica?

Poslankyňa Z. Martináková: To nech zhodnotí každý sám. Poďme k slovenskému zdravotníctvu.

Obrazová informácia: Nemocniciam na Slovensku hrozia exekúcie. Zákon ich prestáva chrániť pred vymáhaním dlhov. Výsledkom exekúcie môže byť aj zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, najmä v niektorých oblastiach Slovenska. Ďalšou horúcou zdravotníckou témou je vtáčia chrípka. Lekárne pritom stále nemajú dostatok očkovacích vakcín.

Moderátor: Začíname možno takou, na diskusnú politickú reláciu netradičnou témou, ako je vtáčia chrípka. V každom prípade, pán minister, je hrozba prípadnej pandémie vtáčej chrípky reálna?

Minister R. Zajac: V prvom rade treba povedať, že keby išlo o pandémiu, išlo by o pandémiu chrípky alebo o pandémiu vírusu, ktorý vznikol mutáciou vtáčej chrípky H5N1 a ľudskej chrípky.

Moderátor: Myslite si, že je to riziko reálne?

Minister R. Zajac: To je problém, ktorý si naozaj netrúfam v takejto relácii posudzovať. Niektorí epidemiológovia hovoria o 90-percentnom riziku, čo vyzerá hrozivo, ale v medicínskych výskumoch nič, čo je nad 90 percent, sa nepočíta za reálne; 10-percentná úspešnosť liečby sa považuje skoro za neúspešnú. To znamená, že v tejto chvíli vnímam vtáčiu chrípku ako vecný problém, ktorý‘ musíme riešiť. Myslím, že veľmi dobre zaznela aj potreba očkovania, a že nemáme dosť očkovacích látok – podobne ako celá Európa a v podstate celý svet.

Moderátor: Základná otázka je, či je Slovensko dostatočne pripravené na takúto prípadnú situáciu.

Minister R. Zajac: Všetko to, čo sa dá a čo sme mohli urobiť, sa realizovalo. Prostredníctvom štátnych hmotných rezerv sa doplňujú zásoby liekov, masiek, podarilo sa nám zvýšiť zásobenie očkovacími látkami, ktoré, mimochodom, vôbec nemajú za cieľ účinkovať proti pandemickej chrípke, ale majú znížiť možnosť výskytu ľudskej chrípky práve vtedy, keby tu náhodou bol aj vírus H5N1. Dobrá správa pre Slovensko je, že zatiaľ sme u nás v hydine ani vo voľne žijúcom vtáctve nenašli vírus H5N1 a naša veterinárna správa je schopná v laboratóriu vo Zvolene do štyroch dní verifikovať prípad vírusu, čo je naozaj skvelé. Takže si myslím, že šanca, aby tento vírus alebo pandémia vznikli na území Slovenska, je prakticky nulová. Ako predpokladajú epidemiológovia, najskôr môže vzniknúť niekde v Ázii. Iná otázka je, čo by sa dialo, keby vírus prišiel až do Európy, a teda aj na Slovensko. Protiepidemiologické opatrenia máme pripravené, je dokončený aj veľmi podrobný pandemický plán.

Moderátor: Pani Martináková, vy ste už vyjadrili určitú pochybnosť o pripravenosti rezortu zdravotníctva na takúto situáciu.

Poslankyňa Z. Martináková: Súhlasím s pánom ministrom, že sú veci, ktoré môže ovplyvniť ministerstvo zdravotníctva, no ďalšie sú objektívne dané a my sa s nimi musíme nejakým spôsobom vyrovnať. Faktom je, že informáciou o hrozbe vtáčej chrípky sa vyvolal dopyt po vakcínach na očkovanie proti chrípke; skutočnosťou je, že ministerstvo zdravotníctva sa stotožnilo s výzvou Európskej únie, aby sa občania krajín únie dali zaočkovať proti chrípke. Realita je taká, že naši občania vakcínu proti chrípke nemajú.

Skutočnosťou je, že tento rok sa objednalo viac vakcín ako minulý rok, ale sa minuli, ďalší záujem je závislý aj od toho, kedy sérum možno vyrobiť, doviezť a rozdistribuovať do lekární. To znamená, že sú tu určité objektívne dôvody na to, aby lekárne mohli pacientov informovať, že sme dobre pripravení.

Moderátor: Čiže sme dobre pripravení, hoci vakcíny v lekárňach chýbajú…

Poslankyňa Z. Martináková: Vakcíny v lekárňach nie sú a občania, ktorí reagovali na výzvu, aby sa dali zaočkovať, sa k nim nedostanú. Chcela by som položiť ministrovi Zajacovi niekoľko otázok, pretože si myslím, že sú to otázky, ktoré si kladú aj občania. Aj ja mám 6-ročného syna a mňa sa manžel pýta, že čo máme robiť, aby sme sa vyvarovali riziku. Slovom, čo majú robiť rodičia, ktorí sa boja o svoje deti?

Minister R. Zajac: Nielen rodičia sa boja o svoje deti, ale každý sa bojí. To je prirodzená ľudská vlastnosť. Všetkým odporúčam navštíviť internetovú stránku nášho zdravotníctva. Vytlačili sme aj milióny veľmi zaujímavých a dôležitých letákov, ktoré jasne informujú občanov o celom postupe, ako chrípka vzniká, ako sa jej budeme brániť, aké opatrenia by sine mali urobiť. Všetko ostatné je, samozrejme, zahrnuté v pandemickom pláne.

Moderátor: A čo majú robiť rodičia teraz?

Minister R. Zajac: V tejto chvíli len to, čo robíme všetci ostatní. Deti sú už väčšinou očkované, veď máme v programe bezplatné očkovania, majú mať správnu životosprávu, zlepšovať telesnú kondíciu, nič viac nevieme…

Moderátor: Konkrétna situácia je však taká, že vakcíny pre vysoký dopyt v lekárňach chýbajú. Čo majú ľudia robiť? Majú sa dať všetci zaočkovať, alebo čakať, kým vakcíny postupne prídu?

Minister R. Zajac: Môžem navrhnúť len to, čo mi reálny život umožňuje, dostali sme o 110-tisíc vakcín viac, než bola pôvodná dodávka, ktorá sa tu roky rokúce dodávala. Dodávky vakcín sa odvíjajú od spotreby v predchádzajúcich rokoch. Tento rok sme mali objednávku na 540-tisíc vakcín, ktorá bola splnená. V týchto dňoch sa dodalo ďalších 110-tisíc a ešte na Slovensko príde 200-tisíc očkovacích látok – do 15. decembra, čo je ešte rozumný termín na očkovanie.

Moderátor: Čiže tak či tak sa všetci nemôžu zaočkovať

Minister R. Zajac: Reálne treba povedať, že toto už nezvládneme, hoci budeme mať prakticky o 80 percent viacej očkovacích látok. No nestíhajú vyrobiť ani…

Poslankyňa Z. Martináková: Chcem sa spýtať, koľko naša vláda vyčlenila finančných prostriedkov na to, aby chránila občanov pred možnou epidémiou?

Minister R. Zajac: Slovensko urobilo všetky potrebné opatrenia. Máme pripravený plán na kontrahovanie 2,5 milióna očkovacích látok, čo považujeme za hornú hranicu reálneho stavu, ktorý by sme potrebovali. Upozorňujem, že sedem mesiacov po objavení sa vírusu je prvá šanca na dodanie vakcín… Po zasadaní bezpečnostnej rady som citoval ministra Mikloša, o ktorom je známe, že je to takpovediac držgroš, že v takýchto prípadoch sú peniaze sekundárne – koľko bude treba, toľko peňazí uvoľním! Na nákupy masiek, antivirotických liekov obidvoch typov – inhalačných aj tabletkových – zatiaľ potrebujeme zhruba pol miliardy korún.

Moderátor: Posledná otázka k tejto problematike. Prebiehajú vraj rokovania s Maďarskom, ktoré už údajne má vakcínu…

Minister R. Zajac: Maďarsko vytvorilo vakcínu proti prenosu chrípky z vtáka na človeka, nie na pandemický vírus. Takáto vakcína sa určite tento rok nedostane ani na experimentálne skúšanie.

Moderátor: Aktuálnejšou témou v zdravotníctve sú exekúcie nemocníc. Je to vážna téma, viacerí riaditelia nemocníc bijú na poplach. Je táto hrozba, pán minister, reálna? Čo by to znamenalo?

Minister R. Zajac: Áno, je reálna. Nik nemôže povedať, že to nebude. Skutočne, ochrana pred exekútormi bola vždy za hranicou ústavnosti. Ja preto nemôžem brániť vlastníckym právam, ale v rámci týchto panických správ nezaznelo, že zo zákona vyplýva, že nikto nemôže nemocniciam zobrať výrobné prostriedky, povedzme röntgen, alebo predať budovu. To neprichádza do úvahy.

Moderátor: No exekútor môže, napríklad, zastaviť vodu alebo dodávky energií…

Minister R. Zajac: Nemôže odstaviť vodu, to by museli vodárne…

Moderátor: …ale môže zablokovať peniaze na účtoch.

Minister R. Zajac: To môže spraviť. Musím úprimne povedať, že v parlamente bola snaha poslanca Blaška, ktorý chcel predĺžiť túto ochranu ešte o tri mesiace. Našlo to podporu dokonca aj v koaličných kruhoch a bola aj snaha diskutovať o tom, že by sa táto ochranná lehota ešte predĺžila. Problém podľa mňa je v tom, že pokiaľnebudú nemocnice vystavené tomuto tlaku, nebudú nikdy dobre hospodáriť.

Moderátor: Čiže podľa vás je nutnosť, aby čelili tejto hrozbe…

Minister R. Zajac: Netvrdím, že takáto tvrdosť je nutnosť, ale prihováram sa za to, že tvrdé rozpočtové obmedzenia nemožno donekonečna odďaľovať. Dostávam dennodenne e-maily o dosť nečestných praktikách, ktoré sa dejú v rôznych nemocniciach. Hovoríme, že exekúcia je fiaskom manažmentu; nie je fiaskom zdravotníctva.

Moderátor: V mnohých prípadoch však ide aj o staré dlhy, ktoré nie sú vyriešené…

Minister R. Zajac: Neviem, ktoré staré dlhy by sa neboli nešili; môže ísť o dlhy v nemocniciach vyšších územných celkov, ktoré vznikali do roku 2003 a neskôr, pretože všetky do roku 2002 sa vyriešili. V štátnych zdravotníckych zariadeniach ide o dva typy dlhov; buď o dlhy, ktoré vznikli v roku 2005, alebo o dlhy, ktoré vznikli do roku 2004 a pôvodní veritelia sa odmietali prihlásiť akciovej spoločnosti Veriteľ. Najväčším problémom nie sú exekúcie, ale účtovanie úrokov za zaplatené faktúry. My sme zaplatili faktúry povedzme za rok 2000, 2001, kde sú štyri roky nepremlčané úroky a v tomto roku sa objavujú žaloby. Banskobystrická nemocnica krváca nie na vlastné dlhy, ale na úroky z exekučných úrokov, ktoré sú z roku 1999, 2000, 2001.

Moderátor: Pani Martináková, ako vy vnímate túto situáciu? Do akej miery to považujete za vážnu hrozbu pre pacienta?

Poslankyňa Z. Martináková: Ak sa spomínané dlhy nebudú riešiť, tak ani nemá význam predlžovať ochrannú lehotu. To je pravda. Kardinálna otázka je, či vláda a ministerstvo budú s týmito dlhmi niečo robiť. Pán minister na to odpovedá, aj to len jednotlivým zariadeniam, že nebude, že to je už ich problém… Treba povedať aj to, že dlhy sa tvoria aj kvôli systému, ktorý‘ sa prijal v parlamente. Minister zdravotníctva hovorí, že zdravotnícke zariadenia fungujú v trhových podmienkach a majú byť teda také, aby netvorili stratu. Lenže zariadenia sú odkázané na platby zo zdravotných poisťovní! To nie je trhové prostredie!, na to sú odkázané.

Ak im zdravotné poisťovne neplatia, tak ako sa s tým majú vyrovnať? Samostatnou kapitolou sú nemocnice patriace pod vyššie územné celky. So svojimi rozpočtami nie sú schopné vykryť dlhy a reálne stoja pred problémom zodpovednosti za sieť zdravotníckych služieb vo svojom kraji. Tieto zdravotnícke zariadenia naozaj môžu padnúť pod nôž exekútorov. Ak obmedzia svoju činnosť, kde pôjdu ich pacienti? Toto je dôsledok celej reformy, ktorá jasne hovorí, že zdravotné poisťovne ako akciové spoločnosti budú dávaťzariadeniam len toľko peňazí, na koľko s nimi podpíšu zmluvy.

Moderátor: Môžeme teda hovoriť o riziku zníženia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, pán minister?

Minister R. Zajac: Myslím si, že nie. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pojem …

Poslankyňa Z. Martináková: Toto tu už opakujeme vyše jeden a pol roka. Vy tvrdíte, že sa nič nezmení, všetci sa budú mať lepšie. Lekári sa budú mať lepšie, sestričky aj pacienti sa budú mať lepšie a po roku zisťujeme, že nič nefunguje. No a toto tu aj po polroku zistíme, že…

Minister R. Zajac: Pani poslankyňa, ako je možné, že obchodná spoločnosť Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave sa nebojí exekúcií? Ako je možné, že prvá akciová nemocnica v Šaci netvorí dlhy? Azda majú iné zmluvy s poisťovňami? Dostávajú azda doláre? Ako je možné, že nemocnica U milosrdných bratov v Bratislave netvorí dlh? To znamená, že pravda je len jedna. Rád sem prídem v marci či apríli a budeme hovoriťo tom, čo sa stalo. Garantujem vám, že sa zlepší zdravotná starostlivosť, lebo efektívny a kvalitný poskytovateľ prežije.

Moderátor: Sú aj takí, čo neprežijú. Pripúšťate to?

Minister R. Zajac: Tam ide o to, že či sa zmení…

Moderátor: či sa zmení situácia pre pacienta.

Minister R. Zajac: Podľa mňa sa pacient dostane rýchlejšie ku kvalitnému poskytovateľovi, pretože dnes najprv musí ísť do malej nemocničky v meste. Ak tá na to nemá, ide do nemocnice VÚC, ak tá na to nemá, ide do krajského mesta a ak tá na to nemá, musia ho poslať do Bratislavy alebo Košíc. To sa predsa dalo spraviť priamou cestou! Tam spočíva otázka, či prevádzku nemocníc budú primátori dotovať aj z vlastných zdrojov, alebo ich budú rušiť. Bol by som najradšej, keby každá nemocnica prežila a rozkvitala. Slovenská ekonomika umožňuje financovať len toľko, koľko dokáže vyprodukovať.

Nechceme tvoriť dlh, nechceme zaťažovať naše deti. Takže sa pýtam: má význam zachovávať nemocničku, ktorá má jedno alebo jeden a pol oddelenia? Navyše, keď o 20 kilometrov ďalej je fakultná nemocnica? Prepáčte, aká dostupnosť? Efektívna dostupnosť sa zlepší. Neželám si zánik malých nemocníc, hľadám pre ne náplň, čo by mohli robiť, aby prežili v konkurencii. Pani poslankyňa, na Slovensku je pravda taká, že máme veľa poskytovateľov. A vy obviňujete zdravotné poisťovne. V súčasnosti nie sú zdravotné poisťovne problémom, platia vzorne lekárňam a slušne poskytovateľom. Pred dvoma, tromi rokmi neplatili sedem, osem mesiacov…

Poslankyňa Z. Martináková: Pán minister, vy ste vlastne iba potvrdili, že naozaj bude zdravotníckych zariadení menej. Z vlastnej skúsenosti hovorím, že tie zariadenia sú plné pacientov. Tie zariadenia, o ktorých vy hovoríte, že netvoria dlhy, predsa všetkých pacientov neošetria! Hovorili ste, že zdravotnícka reforma prinesie väčšiu dostupnosť, vyššiu kvalitu. Pred chvíľou ste povedali, že exekúcie neznížia dostupnosť pre pacientov. Potom začnete hovoriť o nejakej efektívnej dostupnosti…. Ja vám len tvrdím, že mnohé z tých veľkých nemocničných kolosov, ale aj mnohé menšie nemocnice v súčasnosti poskytujú služby veľkému množstvu pacientov. A ak padnú, pán minister, kde ich pacienti pôjdu?

Minister R. Zajac: Pojem efektívna dostupnosť je dôležitý, veď akýkoľvek odsun pacienta z nižšieho do vyššieho zariadenia mu škodí. Napríklad Slovensko s 5,3 milióna obyvateľov by malo mať tri až štyri fantastické endoprotetické centrá.

My endoprotézy robíme možno na 15 miestach, ale určite nie tak dobre. Alebo pôrodnice. Dobrá pôrodnica, aby si udržala kvalitu, musí mať ročne 1200 až 2000 pôrodov. Máme nemocnice, kde robia 250 či 400 pôrodov. Sami gynekológovia tvrdia, že 400 neumožní dobrú rutinnú prax. Ja nehovorím, že tie nemocnice majú zanikať. Tvrdím, že musia fungovať v tvrdších rozpočtových pravidlách. Je to nakoniec aj v programovom vyhlásení vlády SR, za ktoré ste aj vy hlasovali.

(Beseda je redakčne spracovaná.)

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 43/2005

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: