Záchranná zdravotná služba s novým financovaním

V cenovom opatrení je fixný mesačný poplatok pre sanitky a vrtuľníky

V rámci novely o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou sa má
zabezpečiť financovanie záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom zdravotných
poisťovní tak, aby komplexný záchranný systém bol kvalitný a funkčný. Týmto krokom sa
odbremení štátny rozpočet.

„V cenovom výmere sme stanovili mesačný poplatok 695-tis. Sk za auto záchrannej
zdravotnej služby vo výjazde a 18 Sk za kilometer. Pevná cena dopravy za jednu letovú
minútu je 1000 Sk a za prevádzkovanie ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby
je fixný poplatok 1,7 mil. Sk za mesiac. V súčasnosti dostávajú 2000 Sk za minútu, pričom
nie je stanovený pevný poplatok. Poskytovateľov to vedie k zbytočným letom a
vykazovaniu neopodstatnených hodín,“ povedal minister zdravotníctva Rudolf Zajac na
tlačovej besede 8. februára 2005.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje podmienky na prideľovanie licencií pre
poskytovateľov, ako sú napríklad odborná spôsobilosť, finančné krytie, materiálnotechnické
zabezpečenie. Zodpovedná osoba musí mať vzdelanie z oblasti urgentnej
medicíny, stanovená je štruktúra posádok. Určitým problémom je stále nedostatok
odborníkov – lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov pre túto oblasť medicíny.
Kalkulačný vzorec pre záchrannú zdravotnú službu by mal byť podľa R. Zajaca taký, aby
lekár zarobil 40-tis. Sk, záchranár alebo sestra dostali 30-tis. Sk a vodič 20-tis. Sk
mesačne: „Či budú naozaj toľko zarábať, bude závisieť od postoja poskytovateľov. Fixná
suma 695-tis. Sk mesačne pokryje odpisy, mzdové náklady a časť reprodukcie a pokiaľ
bude ambulancia jazdiť, tak v 18 Sk za kilometer má určitú časť výnosov.“

Hlavným prevádzkovateľom integrovaného záchranného systému by mal byť hasičský
zbor. „Nebránime sa tejto skutočnosti, ale ide nám o to, aby dobre fungoval komunikačný
systém v príslušnom regióne. Máme obsadených 96 dispečingov operačných stredísk.
Celkový počet stredísk by mal byť 207 a približne 257 vozidiel vo výjazde, pretože niektoré
strediská budú mať viac vozidiel. Šesť zásahových skupín bude pre leteckú službu,“ dodal
minister zdravotníctva.

Na zabezpečenie významných medzištátnych návštev MZ SR navrhuje vznik špeciálneho
fondu. Poisťovne by mali do neho prispievať vo výške 0,05 % z vybratého poistného. „Ide
napríklad o zdravotnícke zabezpečenie pri návšteve prezidentov G. Busha a V. Putina.
Momentálne platí výdavky vláda zo svojich rezerv, ktoré nie sú práve najpriaznivejšie. V
kapitole rezortu tiež nemáme financie. Fond by mal slúžiť na vytváranie finančných rezerv
pri významných štátnych návštevách. Nevyčerpané prostriedky by sa prenášali do
ďalšieho roku,“ dodal minister zdravotníctva.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 7/2005

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: