Vlaňajšku dominuje legislatívna sedmička

Retrospektívny pohľad ministra zdravotníctva SR Rudolfa Zajaca na lanský rok

V úvode prvej tohtoročnej tlačovej besedy na Ministerstve zdravotníctva SR (18. januára) sa minister Rudolf Zajac poďakoval zástupcom elektronických i printových médií za korektnú spoluprácu v minulom roku a vyjadril presvedčenie, že aj naďalej zostane ambíciou oboch strán prinášať aktuálne a objektívne informácie, ktoré sú adresované divákom, poslucháčom a čitateľom.

Vlaňajšok z hľadiska sektora zdravotníctva bol mimoriadne významný; Národná rada SR v septembri
schválila reformu rezortu a toto svoje politické stanovisko potvrdila ešte raz v októbri – po jej opätovnom vrátení do parlamentu prezidentom SR Ivanom Gašparovičom.

„Súčasne ste si mohli všimnúť, že sme dodržali sľub, ktorý sme dali vašim prostredníctvom
obyvateľom Slovenska, že občania už majú transformáciu rezortu, z hľadiska finančnej spoluúčasti za služby, spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, za sebou.“

K šestici reformných zákonov (zákon o zdravotnom poistení, zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti
uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, zákon o zdravotných poisťovniach, zákon o
zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákon o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákon o záchrannej zdravotnej službe) sa následne pridružil zákon o liekoch; zavádzajú sa systémové zmeny v rezorte „zamerané na zlepšenie činnosti zdravotných poisťovní, ale aj na zlepšenie činností poskytovateľov – či už v nemocničnej alebo ambulantnej starostlivosti. Samozrejme, počas minulého roku sme naďalej zameriavali pozornosť na obmedzovanie nadbytočnej spotreby zdravotníckych služieb, ako aj liekov.“

Ministerstvo zdravotníctva nateraz pripravuje na schôdzu vládneho kabinetu (a následne aj na rokovanie parlamentu) analytický materiál, ktorý mapuje vývoj dlhov v rezorte a zaznamenáva aktuálny stav oddlženia. Minister Zajac z hľadiska vlaňajšej bilancie považuje za významný prvok výrazné zníženie zadlženia rezortu.

U poskytovateľov zdravotnej starostlivosti došlo k jeho medziročnému poklesu o vyše 60 percent. „Ešte lepšia situácia je v zdravotných poisťovniach, ktoré sa dostali na úroveň ekonomickej prosperity, takže môžu splácať svoje staré záväzky. Trochu nás ešte zaťažuje, že najmä Všeobecná zdravotná poisťovňa, ale aj ostatné zdravotné poisťovne splácajú len príslušenstvo z faktúr lekární z predchádzajúcich období,“ a podľa jeho názoru bude musieť tento rok na účty lekární smerovať miliarda korún na likvidáciu súdnych rozhodnutí. „Mám záujem stretnúť sa so zástupcami Slovenskej lekárnickej komory a diskutovať s nimi na túto tému, pretože platiť z jedných peňazí dve veci je pomerne zložitá vec, ale majú na to právo a ja ho nechcem spochybňovať.“

V intenciách zákona o zdravotných poisťovniach sa začal transformačný proces vo všetkých piatich
poisťovniach, pričom „riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne predložil návrh ich projektu, ku
ktorému máme ako zriaďovatelia niekoľko poznámok.“

Na záver úvodnej časti tlačovej besedy, letmo bilancujúcej lanský rok (najdôležitejšie zámery MZ SR na tento rok sme prezentovali v minulom čísle ZdN – pozn. redakcie), minister zdravotníctva SR vyjadril potešenie, že v úvodných týždňoch tohto roka, keď už platí sedmička novej legislatívy, sa neukázali významnejšie problémy, hoci „ministerstvo je dennodenne zaplavované stovkami otázok a nejasností, na ktoré spracovávajú odborné sekcie vysvetľujúce odpovede. Vyplýva to zrejme z toho, že z pohľadu odbornej verejnosti je nová legislatíva napísaná iným spôsobom, ako boli zdravotníci naučení: nie sú formulované v podobe príkazov, ale spôsobom vzájomnej previazanosti. Zatiaľ sme v nich nenašli takú zásadnú chybu, aby sa nemohli vykonať. Ako som už avizoval koncom vlaňajška, na február pripravujeme prvé technické novely; pôjde o niektoré spresnenia, zjednodušenia alebo o zladenie názvov nariadení vlády SR s textami zákonov.“

(zár)

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 4/2005

Leave A Reply

Navigate