Minister Zajac: Nepotrebujeme všetko robiť šesťkrát

Na otázky súvisiace so zlučovaním šiestich bratislavských nemocníc odpovedal minister zdravotníctva RUDOLF ZAJAC.

Prečo zlučujete šesť najväčších nemocníc?

„Javilo sa nám výhodnejšie a jednoduchšie, aby sme šesť nemocníc zlúčili do jednej. Najprv vznikne jedna štátna príspevková organizácia, ktorú budeme podlá zákona transformovať na akciovú spoločnosť. Máme velký záujem, aby v Bratislave a Košiciach boli univerzitné nemocnice. Po ich transformácii na akciové spoločnosti vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach bude v Bratislave Univerzita Komenského a v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Univerzitám odovzdáme toľko percent akcií, koľko umožňuje zákon.“

Čo sa tým získa?

„Znížime servisné náklady na zásobovanie, právnu službu, ekonómov, pretože nepotrebujeme to všetko robiť šesťkrát.“

Rozhodli ste sa pre zlúčenie na základe nejakej analýzy?

„Máme mesačný vývoj o ekonomickej situácii každej nemocnice. Teraz pôjde na vládu materiál o trende a raste dlhov. Potrebujeme zvýšiť efektivitu zariadení, znížiť počet postelí. V Bratislave ešte stále máme denne priemerne tisíc voľných postelí. Myslím si, že je to dostatočne vážna informácia, aby sme sa s tým zaoberali teraz, keď sme schválili reformné zákony. Podobne budeme postupovať v Košiciach. Tam spojíme fakultnú nemocnicu L. Pasteura s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou.“

Na zdravotníckom trhu potom vzniknú dve dominantné firmy. Nenaruší sa tým základný princíp vašej reformy – súťaživosť?

„Samozrejme, že by to teoreticky tak mohlo byť. V prvom rade však odstránime nadbytočnosť. Pokiaľ by to boli ziskové podniky, tak by to mohlo vyzerať na kartel. Lenže ide o stratové podniky. Ľahšie znížime rast dlhu, keď ich spojíme. Bratislava bola vždy dominantná, aj Banská Bystrica a Košice. Do Bratislavy chodilo 60 percent pacientov, ale tak isto tu tvorili možno 60 percent dlhov.“

Ešte je predčasné hovoriť o obsadzovaní postov v zlúčenom podniku?

„To sa bude diať budúci rok. Už teraz môžem povedať, že za ústredného riaditeľa bratislavskej spoločnosti vymenujem terajšieho riaditeľa ružinovskej nemocnice Valeriána Potičného.“

Zdroj:
SME 9. 11. 2004

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: