Riaditelia kúpeľov k úhradám pacientov

Odpoveď ministra zdravotníctva SR na otvorený list predstaviteľov kúpeľov

V Piešťanoch sa stretli zástupcovia slovenských kúpeľov, aby prerokovali ďalší postup vzhľadom na pripravované nariadenie vlády, ktorým sa stanovuje úhrada od poistenca za ubytovanie a stravovanie vo výške 150 Sk mimo sezóny a počas sezóny 220 Sk. Nariadenie sa dotýka indikácií v skupine B kúpeľnej starostlivosti.

Riaditelia kúpeľov pokladajú cenu za nedostatočnú a nevedia si predstaviť, že za 150 Sk budú môcť poskytnúť celodenné stravovanie a ubytovanie. Predsedníčka Zväzu Slovenských liečebných kúpeľov a žriedel MUDr. Janka Zálešáková upozornila, že niektoré kúpele si nebudú môcť dovoliť prijať pacienta. Zväz Slovenských liečebných kúpeľov a žriediel zaslal otvorený list k tejto problematike ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi, ktorý im odpovedal: „V skupine B hradíme z verejného zdravotného poistenia iba zdravotnú starostlivosť. V roku 2004 dostávali kúpele od Všeobecnej zdravotnej poisťovne za dnešnú kategóriu A od 700 Sk za deň, hoci maximálna cena je určená cenovým výmerom na 1300 Sk. Na rok 2005 sme dohodli pre skupinu B (na úrovni VšZP) úhradu vo výške 550 Sk za deň pre I. a IV. štvrťrok a úhradu poistenca 150 Sk za deň. Pre n. a m. štvrťrok bude úhrada zdravotnej poisťovne 500 Sk za deň a úhrada poistenca 220 Sk za deň. Obdobne bude postupovať poisťovňa pri úhrade nákladnejších kúpeľov. V nariadení sa jasne uvádza, že za štandard považujeme dvojposteľovú izbu a spoločné sociálne zariadenie na chodbe. Ak poskytnú kúpele vyšší štandard, môže poskytovateľ účtovať doplatok podľa svojho uváženia. Uvedeným riešením chceme umožniť absolvovať kúpeľnú liečbu aj ľuďom zo slabších sociálnych skupín. Nevieme si predstaviť a považujeme to za vyslovene nežiaduce, aby poistenec s ochorením napríklad sclerosis multiplex a s dôchodkom 4 -tis. Sk mesačne platil za 21 -dňový pobyt v kúpeľoch 8- až 9 -tis. Sk, ako ste to avizovali v médiách. Zastávame názor, že spoluúčasť poistenca nemôže byť určená zo dňa na deň v neprijateľnej finančnej rovine. Očakávame, že aj kúpele zvýšia tak dlho verejnosťou očakávanú úroveň kvality poskytovaných služieb, a tak splatia dlh, ktorý v rámci privatizácie kúpeľov sa ukázal skôr v rovine sľubov ako činov.“

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 46/2004

Leave A Reply

Navigate