Budeme naliehať na dodržiavanie práv pacientov

– hovorí minister Rudolf Zajac v súvislosti s integráciou Európskej charty práv pacientov do legislatívy SR

Ministerstvo zdravotníctva SR 13. júla 2004 prezentovalo na tlačovej konferencii prehľad o tom, ako sa integruje Európska charta práv pacientov do legislatívy Slovenskej republiky.

Ustanovenia Európskej charty sú už v mnohom zakomponované do paragrafového znenia zákonov, ktoré platia v súčasnosti, niektoré novinky sa zahrnuli do reformných zákonov

V návrhu nového zákona o zdravotnej starostlivostí sa venuje veľa pozorností novému pojmu -informovanému súhlasu pacienta. Doteraz sa v zákone uvádzal iba okrajovo a všeobecne: súhlas pacienta a pre určité prípady tzv. pozitívny alebo negatívny reverz.

Ďalej sa zavádza právo pacienta nielen na informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj o jeho zdravotnom stave. Pacientovi sa nezabezpečuje len nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie a vyhotovenie kópie, prístup k určitému typu informácii sa umožní aj pacientom splnomocnenej osobe, napríklad advokátovi. V novele zákona o liekoch posunutej Národnou radou SR do druhého čítania sa ukladá povinnosť lekára aj lekárnika informovať pacienta o lacnejšej generickej substitúcii. Doteraz mal lekár povinnosť informovať iba tom, či je liek s doplatkom.

Právo na súkromie podľa uvedenej charty sa posilňuje tým, že sa do už platných pravidiel vsunulo právo na ochranu dôstojnosti pacienta. Minister zdravotníctva Rudolf Zajac zdôraznil, že práve v tejto oblasti sa objavuje veľké množstvo kritických pripomienok. Pacienti, ktorí sú vo veľmi delikátnych, nepríjemných či submisívnych situáciách, vnímajú veľa okolností ako zbytočne ponižujúcich a bezohľadných. V súvislosti s týmto právom má pacient právo aj na rozhovor s lekárom medzi štyrmi očami.

Nový zákon nielenže garantuje prístup k zdravotnej starostlivosti „každému“, ale zároveň zakazuje diskrimináciu z viacerých dôvodov. S právom na prístup súvisí aj mobilita pacientov, pretože ak sa zdravotnícka služba nezabezpečí do roka, chorý má na ňu právo v ktoromkoľvek inom štáte EÚ. „Úrad pre dohľad je nesmierne dôležitý, pretože bude plniť úlohu ombudsmana a inštitút kvality pre pacientov,“ uviedol minister R. Zajac v súvislosti s naplnením práva pacienta sa sťažovať. „Úrad bude preberať sťažnosti občanov a bude ich riešiť prostredníctvom svojich odborníkov. Právo pacienta na náhradu škody je možné len vtedy, ak sa zabezpečí nezávislé vyšetrenie Úradom pre dohľad a budeme uplatňovať Občiansky zákonník i antidiskriminačný zákon. Je dôležité, aby poskytovatelia mali obavy zo škôd, ktoré môžu pacientom spôsobiť.“

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 29/2004

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: