Odídem až po zrátaní mŕtvych

Marián Bubeník:

S ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom

Takmer celá opozícia vašu reformu zdravotníctva odmieta, ozývajú sa i kritické hlasy niektorých koaličných partnerov. Myslíte si, že v parlamente prejde?

– Nechcem tipovať podporu, ktorú pre reformu získame. Koaliční poslanci za ňu zrejme zahlasujú. Slobodné fórum sa už vyjadrilo, že ju nepodporí. Napriek tomu nás jeho predsedníčka Zuzana Martináková oboznámila s požiadavkou, aby sme ešte zvážili vekovú hranicu, od ktorej by mali pacienti platiť u lekára poplatky – či by mali byť oslobodené deti do jedného, šiestich alebo šestnástich rokov. Opozícia, napríklad ĽS-HZDS, koniec koncov vysiela signály, že by zahlasovala za posun zákonov do druhého čítania. Nezávislí poslanci rovnako nepovedali reforme nie.

Na začiatku vášho funkčného obdobia ste mali pre reformu zdravotníctva širšiu podporu odbornej i laickej verejnosti. Dnes sa ozývajú najmä odborníci – lekári, ktorí sú proti. Vyčítajú vám, že pôvodný zámer ste zmenili. Majú pravdu?

– Každý, kto chce, sa môže pozrieť do programového vyhlásenia vlády a porovnať ho so šesticou reformných zákonov, ktorými sa dnes začneme v parlamente zaoberať. Prinajmenšom to môže porovnať s ich dôvodovými správami. Najnebezpečnejším javom, ktorý sa dnes používa na spochybnenie reformy, sú argumenty, ktoré sa o argumenty neopierajú. Preto sa to aj ťažko vyvracia. Takže moja odpoveď znie: každý nech sa pozrie do programu vlády a nech povie, v čom sme ho nedodržali. Až potom sa budeme mať o čom baviť.

Zdá sa, že dôvodové správy -ako vaše argumenty za reformu – nebudú poslancom stačiť. Čím novým ich chcete presvedčiť?

– Parlament veľmi podrobne prerokúva zákony bod po bode. Poslanci majú svoju skúsenosť z legislatívnej práce a zákony vedia čítať. Potrebná je široká diskusia výborov pred druhým a tretím čítaním, vtedy sa dá argumentovať cielenejšie. Zložitejšia je situácia, ak argumentujeme cez médiá. Schopný diskusie som v prípade, ak ku konkrétnemu paragrafu zákona dostanem konkrétny návrh na jeho zmenu alebo doplnenie. Opak platí v prípade, že argumenty sa zaoberajú len povrchom veci. Aj strana Smer povedala, že zdravotníctvo v súčasnej podobe ostať nemôže. Reforma sa začala u občana a teraz nám pôjde o reformu efektivity systému – pre poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nie pre občanov. A pritom všetci hovoria o občanoch. Ani zdravotné poisťovne, ani nemocnice nepriznávajú, aké majú maslo na hlave – hovoria o občanoch. Ak teda majú zákony akúkoľvek šancu na diskusiu, musia byť pustené do druhého čítania.

To však nie je také isté, pretože poslanecký klub opozičného Smeru už avizoval, že na dnešné zasadnutie parlamentu príde s procedurálnym návrhom stiahnuť reformné zákony na dopracovanie.

– Uvidíme, aké návrhy predložia.

Môžu však výrazne oslabiť vašu podporu.

– Toto nie je „Zajacova reforma“, len ju tak volajú. Je to reforma vlády. Buď ju teda vláda má, alebo nemá uskutočniť. Doposiaľ nik nepredložil inú ucelenú koncepciu. Teraz je priestor na vecné diskusie a pritom sa hovorí, že nediskutujme, ale reformu zamietnime. V tejto chvíli som teda veľmi trpezlivý a veľmi skromný. Zachovávam rozvahu a uvidíme, čo bude v Národnej rade. Parlament je zbor stopäťdesiatich samostatne mysliacich tvorov, ktorí vedia, čo robia. Treba im dať šancu, aby ukázali vôľu na reformu zdravotníctva.

Už sa objavili informácie, že ak vás poslanci nepodporia, zvážite svoje pôsobenie na poste ministra zdravotníctva. Ako teda odhadujete svoju budúcnosť?

– Reformu by najprv museli poslanci odmietnuť, potom treba spraviť analýzu, čo to vlastne znamená a porátať škody, mŕtvych a ranených. Až potom sa vyjadrím. Je to novinársky veľmi vďačná otázka -či odstúpim. V prvom rade musíme urobiť kroky, ktoré nepoškodia slovenské zdravotníctvo.

Ak sa vám podarí reformu presadiť, budete sa považovať za reformátora?

– Aj keď sme považovaní za „tigrov“ Európy, možno už nemáme silu prijať takú zásadnú reformu. Vždy budem tvrdiť, že k zdravotníctvu pristupujem s čistým štítom. Urobili sme to, čo bolo v našich silách a aké boli politické možnosti. Vláda je už dlho menšinová a nepovažujem za šťastné, ak sa zdravotníctvo dostáva do politických súbojov. Neviem teda odpovedať, či sa považujem za reformátora, ale viem, že sa môžem každému pozrieť do očí. Urobili sme to, čo nám daná doba a dané možnosti umožnili. Nič viac a ani nič menej sme spraviť nemohli.

Zdroj:
Národná obroda 19. 5. 2004

Leave A Reply

Navigate