Minister otvoril päť nových košických pracovísk

Spokojnosť s priebehom realizácie akcie Guľový blesk

Krátku pracovnú návštevu Košíc absolvoval minister zdravotníctva Rudolf Zajac, počas ktorej sa stretol s riaditeľmi oboch fakultných nemocníc MUDr. Robertom Rolandom a MUDr. Jaroslavom Šajtym, riaditeľkou Detskej fakultnej nemocnice MUDr. Ivetou Marinovou, riaditeľom VOÚG sv. Lukáša

MUDr. Petrom Fedorčukom, riaditeľom VÚSCH MUDr. Františkom Sabolom, dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ MUDr. Andrejom Jenčom a svojími poradcami pre východoslovenský región MUDr. Jánom Gajdošom a MUDr. Jurajom Vančíkom. Slávnostne otvoril nové pracovisko Kliniky hematológie a onkohematológie vo FNsP na Triede SNP, poslednú časť oddelenia detskej onkológie Detskej fakultnej nemocnice, nové operačné sály II. gynekologickopôrodníckej kliniky FN L. Pasteura a dve rtg. pracoviská na pľúcnom a traumatologickom oddelení tejto nemocnice.

„Hlavným cieľom tejto mojej pracovnej cesty bola kontrola priebehu akcie Guľový blesk, ktorou sledujeme racionalizáciu a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v tomto regióne. Musím konštatovať, že košickí zdravotníci napĺňajú vízie, ktoré sme si pred bezmála rokom stanovili. Ukazuje sa, že pochopili nevyhnutnosť týchto krokov a riaditelia zainteresovaných zariadení všetko svoje úsilie zamerali na to, aby konkrétne výsledky prišli čo najskôr a prišlo tak k zlepšeniu situácie pre pacientov, ale aj podmienok na výkon práce zdravotníckeho personálu. Nikto z nich sa nesťažuje na nedostatok finančných prostriedkov, hoci ich, samozrejme, naozaj nie je nazvyš. Za spôsob, akým sa chopili riešenia problémov, im nemožno nevyjadriť obdiv,“ nešetril minister zdravotníctva slovami uznania. Nové pracovisko hematológie, ktoré sa zameriava na liečbu onkohematologických ochorení a doteraz tu zrealizovali šesť desiatok alotransplantácií kostnej drene, získalo špičkové prístrojové vybavenie. Oddelenie detskej onkológie, kde ročne hospitalizujú okolo 500 pacientov a ambulantne liečia 1700 detí, po rokoch nedôstojných provizórií konečne zavŕšilo úsilie vytvoriť detským pacientom so závažným ochorením primerané podmienky na liečbu aj zásluhou sponzorov a aktivít Spoločnosti detskej onkológie. Geriatrický ústav čaká transformácia na neziskovú organizáciu s výraznou účasťou košickej Arcidiecéznej charity, svoje miesto by si tam mala nájsť aj kvalitná liečebňa pre dlhodobo chorých i hospice. Inštaláciou rtg. prístrojov na pľúcnom oddelení a traumatológii dokázalo nové vedenie FN L. Pasteura, že mu nie je ľahostajné nakladanie s vynaloženými financiami, pretože prístroje boli zakúpené už pred skoro dvoma rokmi… Podľa slov ministra sa dodrží aj termín definitívneho presťahovania Detskej fakultnej nemocnice z Moyzesovej ulice do priestorov vo FNsP na Triede SNP koncom februára. Reorganizácia košického zdravotníctva povedie k zefektívneniu starostlivosti o pacientov mesta i okolia a prvé pozitívne výsledky naznačujú, že to bol správny krok.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 6/2004

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: