Na Hodine otázok aj kúpeľná liečba

Pri parlamentných interpeláciách na 17. schôdzi NR SR často znel smiech

Poslanec Národnej rady SR Karol Ondriaš (KSS), sa premiéra Mikuláša Dzurindu opýtal, či zvýšený počet vyšetrení na psychiatrii súvisí s výsledkami jeho vlády. Premiér uviedol, že po prečítaní otázky sa zasmial, dodal: „Keby ste vládli vy, tak by to bolo nie 1,3 milióna, ale 2,6.“ (V pléne zaznel smiech.) Predsedajúci Pavol Hrušovský potom poprosil ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca, aby sa zdržal akýchkoľvek invektív na adresu parlamentného politického subjektu (komunistickej strany), pretože máme s tým skúsenosti (smiech).

Poslanec Ivan Hopta (KSS) sa ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca opýtal: Akým spôsobom za akých finančných podmienok a pod čiou gesciou sa bude v budúcom roku realizovať kúpeľná liečba?

Minister R. Zajac: Kúpeľná starostlivosť bola doteraz financovaná prostredníctvom sociálneho poistenia. Objem, ktorý sme boli schopní použiť, bol 800 miliónov, pri spotrebe 1,8 mld. Vzhľadom na zmenu filozofie samotného pojmu kúpeľná starostlivosť ako súčasti zdravotnej starostlivosti, prechádza systém poskytovania kúpeľnej starostlivosti do systému zdravotného poistenia. Dnes disponujeme v zdravotnom poistení tou istou sumou, ako sme disponovali pre sociálne poistenie – možno v diferenciácii 100 až 120 miliónov. To znamená, že máme v rámci štátneho rozpočtu garantovaných predbežne okolo 600 miliónov korún s tým, že problém nebude s pacientmi, ale so samotnými kúpeľmi, ktoré potrebujú na to, aby mohli prejsť na systém Európskej únie, obdobie dvoch až troch rokov. Vláda rozhodla, že sa urobí posledný prepočet istých nepriamych daní, aby sa fond mohol doplniť na tú istú sumu, aká bola v minulosti. Chcem povedať, že sprísnime indikácie poskytovanej kúpeľnej starostlivosti a zvýšime spoluúčasť pacienta v tých prípadoch, kde nie je plne zdravotne indikovaná. Naším záujmom je, aby sme občanov SR dokázali v kúpeľoch liečiť spôsobom, ktorý bude prinajmenšom rovnaký, ako bol za posledné štyri roky.

Ivan Hopta (KSS) položil ministrovi Zajacovi ešte tieto doplňujúce otázky: Finančných prostriedkov bude zhruba o 200 miliónov menej ako v tomto kalendárnom roku, keď sa zakúpilo zhruba 54 -tisíc kúpeľných poukazov. Keď ich bude menej, ako zabezpečíte kúpeľnú liečbu pre sociálne slabších pacientov? Ak by ste vo vláde nehlasovali za vyslanie našich jednotiek, nemohli sa tie peniaze využiť účelnejšie?

Minister R. Zajac: Budem úprimný, pán poslanec. Väčšinou sa mi to neopláca, ale považujem to za výkon dostať sa od kúpeľov do Iraku – jedine keby ste tam mali nejaké kúpele vy (smiech). Povedal som a znova opakujem, že suma, ktorou budeme disponovať na kúpele, bude totožná. Rozdiel, ktorý tu zatiaľ je, vyriešime na úrovni vlády do 3. októbra, teda disponujeme tou istou sumou. Včera som hovoril so šéfom sociálnej poisťovne a dohodli sme mechanizmus, pretože rok 2004 bude prechodným obdobím. Sprísnime indikačný zoznam. Poviem príklad, ktorý vám ukáže, že bude viac kúpeľov. Napríklad, po operácii endoprotézy dnes vieme v šiestom, siedmom dni akútnej liečby pacienta poslať, napríklad, do kúpeľov Číž, kde je kvalifikovaný ortopéd, dobrá rehabilitácia. A z ceny liečby (zhruba 1200 korún na deň) Číž potrebuje 650 korún na deň. Dokážeme teda lacnejšie preliečiť viac ľudí. Bol som v Kováčovej – zvýšili sme cenový výmer, aby sme ju vedeli vyťažiť prakticky na sto percent. To znamená, máme záujem zapojiť kúpeľné kapacity do doliečovania akútnych stavov. To doteraz nikdy nebolo. A ako sa sociálne slabší dostanú do kúpeľov? Tak ako doteraz. Nič sa nezmenilo. Ak budú splnené indikačné kritériá, do kúpeľov pôjdu. Ak kritériá nespĺňajú, pôjdu ako samoplatcovia. Nikto nebráni našim občanom navštevovať kúpele, otázka je, ktoré kúpele, indikácie, diagnózy a v akých termínoch budú financované z verejného zdravotného poistenia. Pán poslanec, možno by sme mohli postaviť otázku, či by neboli všetky kúpele zadarmo, aj všetko zadarmo, keby sme sa dožili tých časov, že otočíme toky riek, ale tých sa zatiaľ dožiť nevieme. Pokiaľ rieky potečú tým smerom, ako tečú tisícročia, tak aj kúpeľná starostlivosť bude taká, aká bola doteraz. A keď sa vám podarí otočiť toky riek, potom sa veľmi rád prídem pozrieť na ten ,zemský ráj tu napohled‘ – zadarmo. Ďakujem pekne. Nasledoval obrovský smiech…

Tibor Hradílek

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 36/2003

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: