Operácia sa iba začína

Minister Zajac dokončuje reformné zákony

Politicky asi najnepríjemnejšiu časti zdravotnej reformy má minister Zajac za sebou: od júna ľudia začali u lekárov platiť symbolické poplatky. To je však len začiatok.

Naše zdravotníctvo je ako chorý strom – orezanie suchých konárov síce pomôže, ale zhnitý koreň ešte nevylieči. Práve úsilie zmeniť základy zlého systému je asi najviac oceňovanou črtou reformy zdravotníctva, ktorú presadzuje minister Rudolf Zajac. Inak však túto reformu okrem osvietených pacientov a lekárov zatiaľ oceňuje málokto.

O PENIAZE NEJDE

Na prevažujúce paternalistickom Slovensku bol nápad zaviesť v zdravotníctve symbolické priame platby za niektoré služby takmer provokáciou. Ľudí, desaťročia zvyknutých na „bezplatnú“ starostlivosť, povinnosť platiť 20 korún za návštevu lekára takmer uráža. Hnevajú sa aj mnohí lekári, najmä zo štátnych nemocníc – zavedenie poplatkov im vraj skomplikovalo život. „My máme poskytovať zdravotnícke služby, a nie úradovať,“ tvrdia. Reakcie sa však líšia: „Veľké nemocnice sú nespokojné, z ambulancií primárnych lekárov a špecialistov naopak dostávame množstvo odkazov, že to podporujú,“ hovorí pre Domino minister Zajac. Prečo? „Poplatky zostávajú lekárom. Pre súkromných lekárov to teda znamená nejaký finančný prínos, kým vo veľkých nemocniciach sa tie peniaze zatiaľ kdesi rozpustia.“

Zavedenie poplatkov už má aj svoju mytológiu. Najčastejšie počuť výhradu, že je absurdné, aby chronickí pacienti museli pri každej návšteve lekára platiť. Zákon pritom hovorí, že „od platby je osoba pri opakovanej návšteve nadväzujúcej na poskytovanie tej istej zdravotnej starostlivosti oslobodená“. Obavy zo sociálnej únosnosti tiež nie sú namieste: jednak ide o symbolické platby, a okrem toho poslanci pri schvaľovaní poplatkov prejavili svoju citlivosť až do tej miery, že dnes je najčastejšou výhradou samotných lekárov „príliš veľké množstvo výnimiek“. Od platieb sú okrem detí do šesť rokov, duševne chorých ľudí a ocenených darcov krvi oslobodené aj osoby v hmotnej núdzi. Lekári majú so zisťovaním hmotnej núdze problémy, pacienti zasa majú starosti s potvrdeniami od okresných úradov.

O peniaze pritom nejde: „Predovšetkým ide o prelomenie psychologickej bariéry, návyku, že zdravotníctvo je akosi zadarmo,“ vysvetľuje minister zdravotníctva. Dôležité je podľa neho aj obmedzenie spotreby zdravotníckych služieb: „Už po prvých týždňoch sa to prejavilo, ľudia chodia o čosi menej k lekárovi, ale najmä o 30 percent klesol počet predpísaných receptov.“

ČO SA CHYSTÁ

Ani zavedenie poplatkov však plytvaniu nepostaví hrádzu – nanajvýš ho zmierni. Ministerstvo si veľa sľubuje od balíka zákonov, ktoré prídu do parlamentu na jeseň – až ich schválenie spustí skutočnú reformu. Nový zákon o zdravotnom poistení by mal umožniť poisťovniam reálne si konkurovať, a najmä zvýšiť motiváciu dosahovať zisk. „Najlepším spôsobom, ako eliminovať neefektívnosť, je motivácia poisťovní, aby pre pacientov efektívne nakupovali zdravotné služby a strážili každú korunu, ktorú im poistenci s dôverou zverujú,“ vysvetľuje pre Domino spoluautor reformy Peter Pažitný. Okrem toho prichádza aj novela Liečebného poriadku, ktorá určí, čo sa bude chápať ako základná zdravotná starostlivosť, na ktorú bude mať na základe povinného zdravotného poistenia nárok každý. Podľa Petra Pažitného sa „zo súčasných hradených výkonov vylúčia tie, ktoré si pacient môže poistiť alebo zaplatiť. Základný balík bude kryť takzvané katastrofické náklady.“ Odhady hovoria o redukcii rozsahu Liečebného poriadku asi o 20 percent. Vzniknúť by mal aj regulačný úrad, ktorého úlohou bude strážiť zdravotné poisťovne, aby v prípadnej „honbe za ziskom“ nepoškodili pacienta. Napokon, nový zákon o poskytovateľoch podľa Pažitného „prispeje k štandardizácii prostredia, zavedie rovnosť šancí, aby napríklad neboli štátne subjekty zvýhodňované pred neštátnymi, zavedie štandardy kvality a mal by viesť k tomu, aby zdravotníci nespadali pod zákon o verejnej službe, ale aby boli platení podľa svojho výkonu“. Až schválenie týchto zákonov bude znamenať skutočnú reformu, minister Zajac je však optimista: „Už teraz sa na mikroúrovni dejú pozitívne zmeny. Ak budú zákony prijaté, výsledkom bude fungujúce a kvalitné zdravotníctvo bez dlhov.“

Každá reforma má slabiny. V prípade tej Zajacovej však platí: všetky iné možnosti sú neporovnateľne horšie.

Zdroj:
Domino fórum 26/2003

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: