Začína platiť, že bezplatné nie je zadarmo

Katarína Dzurillová:

S ministrom zdravotníctva SR Rudolfom Zajacom

Jednou z najväčších výhrad opozície, ktorá v rozprave k novele zákona o zdravotnej starostlivosti zaznela, bolo, že má až príliš veľa pozmeňujúcich návrhov – čo má svedčiť o tom, že zákon bol nedokonale pripravený…

No čo iné má opozícia hovoriť? Ale výnimočne tvrdím, že aj tu opozícia veľmi dobre pomohla. Zákon je dobrý, neupustili sme ani od jeho filozofie, ani sme nešli na takú mieru ústupkov, ktorá by pokazila jeho základný nosný program. Zmeny vyplývajú z toho, že buď poslanci mali lepší a realistickejší nápad ako my, alebo, priznám sa, že v niektorých prípadoch sme ešte aj my prišli na niektoré zmeny, o ktorých zapracovanie sme poslancov požiadali.

Takže ste spokojný?

Dôležité je, že schválením tohto zákona začína platiť, že zdravotníctvo, aj keď je bezplatné, nie je zadarmo. Že budeme mať zníženú spotrebu o ten diel v liekoch, návštevách aj v zdravotníckych pomôckach, ktorý sa nadbytočné míňal. Že zavádzame nové princípy liekovej politiky, ktoré by mali ušetriť výrazné zdroje. Práve tie zdroje, ktoré vyhadzujeme do koša. Takže si nemyslím, že je to nejaká vážna chyba, že je tam toľko pozmeňujúcich návrhov.

Nesúhlasíte teda s tvrdeniami, že ste museli urobiť vo viacerých veciach veľké ústupky?

Pri ústupe, pokiaľ by sme takýto termín v politike mohli používať, je otázka, kam ustupujem, kde a koľko ustupujem. Asi v dvoch-troch prípadoch došlo k istým zmäkčeniam, kde som videl na poslancoch, že nemajú zatiaľ odvahu také nepopulárne kroky odhlasovať, ale v princípe ostáva v zákone v plnom rozsahu to, čo sme chceli.

Poslanci opozície namietajú, že zákon je v rozpore s ústavou a chcú ho dokonca predložiť na Ústavný súd. Stojíte si za tým, že je v súlade s ústavou?

Nadviažem na vyjadrenie Ernesta Valka, ktorý povedal: Je to výsostné právo opozície, ak nájde 30 podpisov, a v tom im nikto nemôže brániť, ale zákon sme pripravili podľa najlepšieho vedomia a svedomia v súlade s ústavou. Tým je povedané, že sa na jeho príprave podieľal aj E. Valko, aj J. Drgonec a nepoznám lepších ústavných právnikov, ktorí v súčasnosti nesedia na Ústavnom súde, a teda sú použiteľní.

Opozícia tiež tvrdí, že novela trestá pacienta.

To je podľa mňa skôr politický podtón, a to pacient veľmi dobré pozná. Ale novela trestá aj nezodpovedné liekové firmy, aj zlých poskytovateľov, a dokonca bude trestať aj štát. Keby som mal vysvetľovať, že práve novou definíciou zdravotnej starostlivosti bude mať štát väčšie problémy alebo že liekové firmy sa dostanú do problémov pri indukovanej preskripcii, to občan ťažko pochopí. Keď mu však povieme, že má platiť 20 korún, tak podľa tvrdenia opozície trestáme občana. Zdravotníctvo je v takom dezolátnom stave, že všetci majú na tom svoj podiel viny a každý musí ten svoj diel viny zniesť.

Prečo každý?

Práve preto, aby sme získali zdroje, ktoré nám teraz chýbajú na to, čo našich ľudí naozaj zabíja a o čom sa tak cudne mlčí.

Vieme, že len dvaja zo šiestich pacientov dostanú kvalifikovanú kardiologickú pomoc, u onkologických pacientov nevieme tieto čísla dokonca ani povedať, vieme, že nám veľmi veľa pacientov umiera na nekvalitnú urgentnú pomoc pri traumatológii. Tých nevidíme? O tých nevieme? Veď tí sa najviac spoliehali na to, že im pomôže spoločnosť.

Na čo z vašej dielne sa môže odborná aj široká verejnosť „tešiť“ najbližšie?

Na zákon o zdravotnom poistení, ktorý občanov dostane do rovnoprávneho postavenia voči poisťovniam, na zákon o úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý zabráni poisťovniam a poskytovateľom ísť mimo zákona. Ďalej na nový Liečebný poriadok, ktorý povie nové pravidlá hry, kde bude vyznačené, aké budú občianske a ľudské priority financovania. Poskytovatelia sa môžu tešiť na nový zákon o komorách, povolaní a spôsobe vykonávania praxe. A všetci sa môžeme tešiť na jednu vec – že ak parlament udrží túto kvalitu a odvahu, už na budúci rok by mali byť jasné prvé výsledky a v roku 2005 by už mohlo zdravotníctvo celkom dobre fungovať, tak ako funguje pre občanov v štátoch EU. A o to nám v prvom rade musí ísť.

Zdroj:
Národná obroda 7. 3. 2003

Leave A Reply

Navigate