Významná úloha hospicov

Minirozhovor s ministrom zdravotníctva R. Zajacom

● Parlament schválil na svojej 4. schôdzi štátny rozpočet na rok 2003, v ktorom je viazaných 20 miliónov korún na realizáciu a financovanie hospicov z účelového fondu lotérií. Poslankyňa Mária Sabolová (KDH) sa prihovárala za uverejňovanie podmienok a termín podávania projektov aj v zdravotníckych médiách. Kde boli zverejnené podmienky na podávanie projektov?

R. Zajac: Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje záväzné podmienky na poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MZ SR na webovej stránke ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk.

● Prijali ste už kritériá, akým spôsobom sa 20 miliónov schválených v rozpočte poskytne pre hospice, ako aj termín uzatvárania projektov?

R. Zajac: Termín na uzatváranie projektov môžeme pokojne nechať do 30. januára 2003, aby sme mali čas dobre ich preskúmať, aby boli financované tie, ktoré naozaj slúžia svojmu účelu a neslúžia len svojmu menu. Chcem súčasne podotknúť, že ak reforma dôjde k svojej druhej časti, to znamená do fázy určovania priorít vo finančnom objeme, hospice tam zohrajú významnú rolu.

● Myslíte si, že nemocnice s poliklinikami sú typickými hospicami?

R. Zajac: Hospice máme v zákone o zdravotnej starostlivosti uvedené ako legálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale nevenujeme im príslušnú pozornosť. Hospice ako zariadenia, kde by sme mali umožniť dôstojné dožitie, by sme mali oveľa výraznejšie financovať ako stomatologickú starostlivosť alebo financovanie reprodukčnej medicíny. V stratégii a koncepcii, ktorú sme pripravili a je schválená vo vládnom vyhlásení, hospice, ako samostatní poskytovatelia starostlivosti, budú iste lepšie financované, ako je 20 miliónov korún z jediného obmedzeného účelového fondu, ktorý máme.

Zdroj:
Zdravotnícke noviny 01/2003

Leave A Reply

Navigate