Reforma zdravotníctva pre občana

Na jednej strane zdravotníctvo potrebuje prísun ďalších predovšetkým súkromných – zdrojov, na druhej strane bude nutné znížiť očakávania občanov a presne definovať obsah a rozsah solidárneho balíka.

Slovenské zdravotníctvo ešte neprekonalo svoje socialistické dedičstvo. Reforma je príležitosťou zmeniť to. Ale táto zmena nebude ani automatická, ani lacná, ani bezbolestná a už vonkoncom nebude možné ju vykonať bez účasti občanov pacientov.

Východisková situácia je komplikovaná. Vonkajší dlh systému, voči dodávateľom dosahuje takmer 30 miliárd korún, čo sa pretavuje do protestných akcií lekárnikov a dodávateľov. Vzniká v dôsledku nerovnosti zdrojov a potrieb. Zdravotníctvo nás stojí viac, ako si môžeme dovoliť zaplatiť. Vnútorný dlh je dôsledkom morálnej opotrebovanosti zariadení a presahuje 50 miliárd. To nie sú len nefunkčné prístroje, staré vybavenie, ale aj opadané omietky, nefungujúce výťahy a nesvietiace neóny. Vyriešenie nerovnosti medzi obmedzenými finančnými zdrojmi a rastúcimi nárokmi občanov je rozhodujúcim bodom celej reformy. Nastolenie rovnováhy bude musieť prebiehať na obidvoch frontoch. Na jednej strane zdravotníctvo potrebuje prísun ďalších predovšetkým súkromných – zdrojov, na .druhej strane bude nutné znížiť očakávania občanov a presne definovať obsah a rozsah solidárneho balíka.

Prvým krokom bude moderná definícia zdravotnej starostlivosti, ktorej súčasťou bude určenie solidárneho balíka bezplatnej zdravotnej starostlivosti na základe povinného poistenia. Je to ten balík služieb, ktorý bude poskytovaný každému občanovi bezplatne bez ohľadu na jeho príjem a sociálne postavenie. Financovaný bude tak, ako doteraz cez odvody do zdravotných poisťovní. Tie sa po prijatí nového zákona stanú budúcimi nákupcami zdravotných služieb.

Do solidárneho balíka budú patriť výkony v rámci tzv. nepoistiteľného rizika, ako onkologické, či kardiologické služby, ale aj chronické choroby, kompletná prevencia či rýchla zdravotnícka pomoc. Technicky bude solidárny balík definovaný v novele Liečebného poriadku, ktorá určí zoznam všetkých bezplatných medicínskych výkonov, liekov a pomôcok.

Hlavnou funkciou solidárneho balíka je záchrana ľudského života. Doplnkový balík bude obsahovať všetky ostatné služby. V prvej fáze to budú tie, ktoré bezprostredne nesúvisia so zdravotným stavom, ako strava a ubytovanie v nemocnici či preprava. Súčasne sa zavedú niektoré opatrenia na zníženie vysokého dopytu po výkonoch a liekoch, ako je poplatok za recept. V druhej fáze sa vylúčia aj určité skupiny zdravotných služieb, ktoré môžeme označiť ako nie život zachraňujúce. Do tejto kategórie budú spadať služby zubárov a iných špecialistov, kúpele, prípadne laboratórne vyšetrenia. Služby ,v doplnkovom balíku budú poisťovať licencované poisťovne, ale občania ich môžu hradiť aj priamo. Technické parametre budú opäť stanovené Liečebným poriadkom, ktorý bude predpokladať povinnú spoluúčasť pacienta vo forme príplatkov. Tie budú slúžiť na obmedzenie spotreby solidárneho balíka, ale v žiadnom prípade nesmú ohroziť kvalitu a dostupnosť medicínskeho výkonu pre každého občana a tým aj jeho zdravie.

Prvoradou úlohou je zabezpečiť rovnakú kvalitu pre každého občana. Za niektoré služby, lieky či pomôcky si bude musieť priplatiť, avšak tieto poplatky nebudú neúnosné.

Takmer každý svoje vlastné zdravie označuje za prioritné. Žiaľ mnohí sa ku svojmu telu správajú macošsky kruto v nádeji, že lekári dokážu všetky zdravotné problémy vyriešiť. Zdravotný systém je však (zodpovedný len za jednu štvrtinu nášho zdravia. Za zvyšok môžu stravovacie návyky, životný štýl, životné prostredie, genetika, fyzický pohyb, sociálna a ekonomická situácia. Občania z pohodlnosti radšej vyhľadajú bezplatného lekára, a málo dbajú o prevenciu.

Zavedenie príplatkov nie je samoúčelnou mobilizáciou zdrojov, ale nástrojom na zníženie dopytu a významným výchovným faktorom. Aj zdravotné služby majú svoju cenu.

Reforma zdravotníctva je časovo a politicky náročný proces. Je možné, že prvé ovocie prinesie až v období, keď už Rudolf Zajac nebude ministrom. Každopádne, ja mu držím palce.

ZDRAVOTNÁ POLITIKA

Doktrína

– Zabrániť zhoršovaniu a vytvoriť stabilné podmienky pre zlepšovanie zdravotného stavu populácie.

– Zvyšovať akcieschopnosť zdravotného systému podľa potrieb obyvateľov, pri zohľadnení reálnych zdrojov. “

– Zvýšiť alokatívnu efektívnosť financií určených na poskytovanie zdravotných služieb, hlavne pri solidárnom – základnom – poistení.

– Prioritne zabezpečiť finančnú ochranu pacientov pred tzv. katastrofickými nákladmi na zdravotnú starostlivosť pri tzv. nezaplatiteľných ochoreniach.

– Vytvoriť podmienky na zvýšenie zodpovednosti občanov za vlastné zdravie.

– Zastaviť rast dlhu a vyrovnať hospodárenie.

-.Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu zdravotnej starostlivosti založenej na zmluvnej štruktúre  poskytovateľov, elastickej sieti a konkurencii medzi poskytovateľmi. Zabezpečiť podmienky pre vyššiu efektívnosť zdravotných služieb.

– Uvoľniť ambulantnú sieť, presun ťažiska z lôžkovej na ambulantnú starostlivosť, domácu liečbu a jednodňovú chirurgiu.

Peter Pažitný
poradca ministra zdravotníctva

Zdroj:
SME 11. 10. 2002

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: