SLK môže vziať lekárovi oprávnenie vykonávať povolanie ak neodovzdá jeden doklad

Bratislava 29. júla (TASR) – Zo zákona o povolaní lekára a Slovenskej lekárskej komore (SLK) vyplýva, že komora môže lekárovi, ktorý má splnenú kvalifikáciu, atestáciu, predpísanú prax a pôsobí v nej bez problémov, vziať oprávnenie na výkon povolania. Dôvodom môže byť len neodovzdanie niektorého zo zákonom predpísaných dokladov.

Konštatoval to tieňový minister Aliancie nového občana Rudolf Zajac. Reagoval na aktivitu Lekárskeho odborového združenia, ktoré sa minulý týždeň obrátilo na Generálnu prokuratúru s podnetom, aby preskúmala či niektoré ustanovenia uvedeného zákona nie sú v rozpore s Ústavou SR a Chartou ľudských práv a základných slobôd.

Zajac zastáva názor, že uvedený zákon bude treba novelizovať a zmeniť komore jej funkcie. V prvom rade komora by mala mať registračnú funkciu. To znamená, komora by absolventa zapísala do registra dňom nadobudnutia odborného vzdelania. Registrovaný občan by mal len povinnosť komore oznamovať svoj odborný profil, absolvované kurzy, školenia a skúšky. Ten nemusí byť členom komorya nepožaduje od nej žiadne služby.

Komora má mať právo vydávať licencie pre samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V danom prípade je podľa Zajaca členstvo v komore nevyhnutné. Mala by sa podieľať na neinštitucionálnom vzdelávaní svojich členov a zúčastňovať sa na dohodovacom konaní. Išlo by napríklad o konanie pri stanovení cien medzi nákupcami služieb a poskytovateľmi, ale tiež či liečebný postup bol v súlade s dostupnými vedomosťami a skúsenosťami. Ďalšími dôležitými funkciami komory podľa neho je spolupráca pri tvorbe zákonov a pri akreditácií zariadení. Stavovská organizácia má mať tiež zavedené rozhodcovské a etické konanie. Podľa neho ide najmä o posudzovanie prípadov v oblasti etiky a odbornosti, rozhodovania čestného súdu v prípade pochybenia, disciplinárny dohľad a konanie, ale tiež zastupovanie svojich členov pred súdmi v súvislosti s výkonom povolania.

*za rč

© TASR 2002

Zdroj:
SME 29. 7. 2002

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: