Biela mafia a biela parlamentná koalícia

Lekárov niekedy označujú ako „biela mafia“. Naznačuje sa tým, že keď niečo potrebujú alebo majú problémy, dokážu sa vždy spojiť, úplne nezávisle od ich politického či morálneho presvedčenia. Problémom je, že zdravotníci len veľmi ťažko dokážu vysvetliť politikom ich situáciu a potreby rezortu. Možno aj preto, že tí naši nás dennodenne presviedčajú, že neveľmi rozumejú tomu, čo je v zdravotníctve naozaj potrebné robiť. Našťastie, v parlamente sa nájdu aj takí, ktorí aspoň z času na čas dokážu postrehnúť neschopnosť svojich kolegov- lekárov a zasiahnu. Preto nakoniec nepustili ani do prvého čítania zákon o zdravotnom poistení, ktorým ho chcel minister Kováč „reformovať“. Povedané ešte veľmi slušne, bol to paškvil.

Už sa zdalo, že neúspešný poistný zákon je posledný z množstva „excelentných“ výkonov, ktorými nás zdravotnícki „reformátori“ obšťastňovali. Omyl. Neuveriteľným spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi, založili Vysokú zdravotnícku školu, ktorá má slúžiť popromočnému vzdelávaniu lekárov a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie sestier. Doteraz bolo postgraduálne vzdelávanie lekárov organizované Slovenskou akadémiou postgraduálnej medicíny(SPAM). Toto inštitucionálne vzdelávanie je čistým pozostatkom z čias Oparina a Lepšinskej, nakoniec aj predchodca dnešného SPAM-u mal v názve slovo „inštitút“.

Ak už má nejaká inštitúcia vzdelávať lekárov, potom to v každom prípade musia byť lekárske fakulty, ktoré majú na takúto činnosť najlepšie odborné predpoklady. Inou kapitolou je vzdelávanie sestier. Doteraz u nás platilo, že sestra sa stáva riadnou sestrou už po absolvovaní strednej zdravotníckej školy s maturitou. EÚ však požaduje kvalifikáciu pre prácu sestry na úrovni trojročného univerzitného bakalárskeho štúdia, pre niektoré pozície až päťročné magisterské štúdium. Slovensko chce pristúpiť k tomuto ambicióznemu projektu. Najmenej štyri univerzitya tri lekárske fakulty už prejavili záujem o otvorenie študijného odboru ošetrovateľstva. Predpokladom je, samozrejme, regulárna akreditácia daného odboru na príslušnej univerzite a vhodná nemocnica pre prax.

Treba sa zamyslieť nad motiváciou poslanca a exministra Šagáta, prečo sa priam pokútnym spôsobom snaží zabezpečiť vznik jedinej civilnej rezortnej vysokej školy. Nebol urobený projekt, ktorý by bol schválený vládou, pritom aj s vyčíslením dosahu na štátny rozpočet. Navyše, okrem chýbajúceho stanoviska vlády absentuje aj vyjadrenie samotného ministerstva zdravotníctva, čo požaduje zákon. Pozmeňovacím návrhom pri prerokovaní vysokoškolského zákona zakladať vysokú školu preukázal Šagát svoju jedinú reálnu kvalifikáciu, ktorú nadobudol ešte ako lektor VUML – totiž obchádzať demokratické pravidlá. Ostatní poslanci–lekári, s výnimkou Petra Tatára, nezávisle od toho, za ktorú politickú stranu v parlamente sú, nielenže vedia, o čom tento podvod je, ale cudne mlčia, dokonca súhlasia. Vedia, že ak vznikne takáto inštitúcia, iste sa aj im ujde kus koláča z dobre plateného monopolu. A navyše, aj nejakýten akademický titul, ktorý by na riadnej univerzite ťažko obhájili. Biela mafia sa tu dokonca dokázala dohodnúť a potvrdila, že existuje aj biela koalícia. Tomu sa iste najviac teší paradajkový kráľ, ktorý už dlho riadi veci z pozadia.

Rudolf Zajac

Autor je nezávislý expert ANO pre zdravotníctvo.

Zdroj:
Národná obroda 18. 6. 2002

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: