Na reforme zdravotníctva by sa mali podieľať aj lekári

Každá reforma pozostáva z troch okruhov úloh. Po prvé je potrebné mobilizovať
zdroje – financie. Po druhé výrazne efektívnejšie ako doteraz ich umiestňovať do systému. Po
tretie treba primerane splniť očakávania občanov, ktoré bývajú často prehnane vysoké.

Prvý okruh je výsostne politický, pretože politici musia dostatočne reflektovať vôľu
občanov, ako sa bude plniť a deliť balík solidárnych zdrojov. Teda tých zdrojov, ktoré slúžia
na financovanie zdravotníctva, školstva, sociálnej a dôchodkovej sféry, ale aj nákladov na
dotácie do poľnohospodárstva. Tieto peniaze pochádzajú od občanov, pretože štát ich získava
cestou priamych a nepriamych daní.

Pri druhom okruhu problémov budú mať skutočne veľký význam lekári-špecialisti. V
podstate poskytujú tie isté odborné služby ako nemocnice. U nás stále pretrváva nedobrá
tradícia, každé ochorenie riešiť v nemocnici. Moderné diagnostické a liečebné spôsoby však
výrazne znižujú potrebu nemocničnej liečby. Je teda logické, že lekári-špecialisti by mali vo
výrazne väčšej miere preberať nemocniciam ich pacientov. Na to treba vytvoriť podmienky:
jasne definovať ten balík služieb, ktorý bude naďalej plne hradený všetkým občanom. Potom
treba reformovať súčasné (ne)poisťovne na naozajstných nákupcov služieb pre svojich
klientov – pacientov. Bude treba odstrániť „ochrannú“ ruku štátu, pretože nielenže nefunguje,
ale umožňuje nezodpovedné správanie sa skoro všetkým subjektom v systéme.

Riešenie tretej otázky – plniť vysoké očakávania občanov-pacientov – spočíva v tom,
že budeme musieť presvedčiť občanov, že ak budeme priveľa peňazí dávať na veci, ktoré
príliš nesúvisia so zdravím, resp. liečením život ohrozujúcich ochorení, neostanú nám
nakoniec peniaze na záchranu života. Kto iný môže lepšie ako lekári pôsobiť na pacientov?

Rudolf Zajac
Autor je nezávislým expertom ANO pre zdravotníctvo.

Zdroj:
Národná obroda 27. 5. 2002

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: