Čo urobiť, aby pacienti neboli rukojemníkmi poisťovní a nemocníc?

Martin Čambalik Peter Húska Bratislava

Niektoré nemocnice odmietli ošetriť poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Dôvodom sú nové zmluvy, ktoré považujú za likvidačné. Aké opatrenia by sa mali prijať, aby pacienti neboli rukojemníkmi zdravotných poisťovní a nemocníc?

PETER TATÁR (OKS)

V prvom rade by mal byť iný minister zdravotníctva a iný názor vlády na to, ako má zdravotníctvo fungovať. Potom by sa zmenili aj príslušné zákony, napríklad sprivatizovali nemocnice a na trhovom princípe zabezpečilo zdravotné poistenie, stanovil sa minimálnyštandard a všetko ostatné by bolo za úhradu.

ŠTEFAN ZELNÍK (PSNS)

V prvom rade by sa mali dodržiavať zákon o liečebnom poriadku, lebo ten jasne hovorí, na čo má občan nárok v rámci povinného zdravotného poistenia. Pacienti sa nemôžu stávať rukojemníkmi neschopnosti vlády určiť priority a dofinancovať zdravotníctvo.

MARTA AIBEKOVÁ (HZDS-ĽS)

Je potrebné urobiť reformu zdravotníctva a nie iba o nej hovoriť, aby tu neboli takéto trucakcie. Problémom je, že sa neuskutočnila transformácia a pretrváva nedostatok financií.

MARTIN URMANIČ

(hovorca ministerstva zdravotníctva) – Postup riaditeľov nemocníc nebol správny. Minister zdravotníctva už požiadal o zvolanie mimoriadneho zasadnutia správnej rady VšZP. Prostredníctvom štátnych zástupcov môže vplývať na prijatie uznesenia, ktoré uloží vedeniu VšZP povinnosť urýchlene uzavrieť výhodné zmluvy s nemocnicami, a to do 10 apríla.

RUDOLF ZAJAC (ANO)

Celý systém je postavený tak, že žiadne opatrenia nebudú viesť k tomu, aby občania, ktorí to cez dane a odvody tvrdo platia, neboli rukojemníkmi tohto systému, pretože oni nimi naozaj sú. Buď im nebudeme dávať dosť liekov, nebude dostatok lekárov, alebo ich nebudú liečiť v nemocniciach. Jediné opatrenie, ktoré viem navrhnúť, je vykonať razantnú reformu celého poskytovania solidárnych služieb, rozdeliť riziko medzi nákupcov služieb a poskytovateľov tak, aby pacient za to, čo dostáva zo solidárnych zdrojov, dostal všetko, čo potrebuje pre svoje zdravie. Akékoľvek opatrenie, ktoré urobíme jednostranne, ako bol napríklad nový cenový výmer, pôjde vždy na úkor iného poskytovateľa a definitívne na úkor pacienta.

Zdroj:
Národná obroda 8. 4. 2002

Leave A Reply

Navigate