Problémom zdravotníctva je málo efektívne financovanie

Lekári u nás sú platení podľa veku, nie podľa toho, ako pracujú, tvrdí R. Zajac

Podľa R. Zajaca vláda neurobila ani jeden zásadný krok, ktorý by zabezpečil súlad medzi reálnymi zdrojmi a nevyhnutnými výdavkami.

Katarína Dzurillová Bratislava

V priebehu jedného až dvoch rokov je možné radikálne zmeniť situáciu v slovenskom zdravotníctve. Program, ktorý by takúto zmenu dokázal zrealizovať, má pripravený nezávislý expert Aliancie nového občana (ANO) Rudolf Zajac. Aj preto zaradilo ANO práve zdravotníctvo ako svoju prioritu. „Naďalej pretrváva výrazne neefektívna alokácia zdrojov do siete poskytovateľov,“ konštatoval včera R. Zajac. Za výrazný nedostatok považuje predovšetkým neefektívne financovanie. Vláda pritom podľa neho neurobila ani jeden zásadný krok, ktorý by zabezpečil súlad medzi reálnymi zdrojmi a nevyhnutnými výdavkami. Zlé financovanie má viacero príčin. „Nevhodnú štruktúru siete, nemotivačné prostredie bez konkurencie, nemotivačné financovanie a pretrvávajúce zneužívanie systému poskytovateľmi aj pacientmi,“ povedal R. Zajac.

Základom je pacient, ktorý byv rámci solidarity mal dostať to, čo bezpodmienečne potrebuje. „Pre pacienta tu systém zdravotníckych zariadení existuje,“ dodal nezávislý expert ANO. Práve pacient má rozhodnúť, ktorý poskytovateľ zdravotníckych služieb má zostať a ktorý zaniknúť. „O tom nemôže rozhodovať centrála,“ dodal Zajac.

Zároveň poukázal na to, že zdravotníci u nás sú platení podľa veku a stupňa vzdelania, a nie podľa vykonanej práce. Pritom kým dlh zdravotníctva mesačne rástol o 550 až 600 miliónov korún, po minuloročnom zvýšení platov pre zdravotníckych pracovníkov dlh rastie mesačne o 780 až 800 miliónov korún. „Pritom vláda v lete poskytla zdravotníctvu návratnú pôžičku dvakrát vo výške 200 miliónov Sk na preklenutie financovania,“ uviedol R. Zajac a dodal, že už v decembri v rozpore so zákonom a v rozpore so stanoviskom MF SR odpustila poisťovniam vrátenie návratnej pôžičkyz predchádzajúcich rokov vo výške 1,1 miliardySk. Za nezmyselné oddlžovanie považuje R. Zajac tiež systém umiestnenia jedinečných zdrojov z privatizácie do existujúceho nereformovaného zdravotníctva, minulý rok išlo až o 6 mld Sk.

Zdroj:
Národná obroda 15. 1. 2002

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: