Na svojom poslednom zasadnutí prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní ďalšiu novelu Exekučného poriadku, ktorá opäť znemožňuje veriteľom zdravotníckych zariadení a veriteľom zdravotných poisťovní získať svoje dlhodobé pohľadávky prostredníctvom exekúcií. Ide o podobné zákonné opatrenie, aké bolo prijaté v predchádzajúcej novele Exekučného poriadku. Tento paragraf bol na návrh opozície Ústavným súdom SR zrušený, pretože bránil zabezpečiť veriteľom ich vlastnícke práva. I keď dikcia dvoch teraz prijatých paragrafov teoreticky môže byť v súlade s ústavou, určite je v rozpore minimálne s dobrými mravmi. Takýto postup len ukazuje na neschopnosť vlády riešiť vážne problémy zdravotníctva, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť jeho obyvateľov.

Od začiatku vláde chýba ucelená koncepcia reformy a sľuby, ktoré dala pred voľbami v roku 1998, nemôže splniť. Mesačný nárast dlhu, ktorý „vyrábajú“ štátne nemocnice, sa blíži k 700 miliónom korún a jediné, čo dokáže minister robiť, je sústavne vymáhať ďalšie a ďalšie financie. Tak boli doslova premrhané 4 miliardy z jedinečných privatizačných zdrojov zo Slovenských telekomunikácií, najmenej 2 miliardy z predaja Slovenskej sporiteľne. Miesto toho, aby bol celý systém poskytovania zdravotných služieb postavený na princípe efektivity s tvorbou zisku, miesto toho, aby bolo umožnené občanom slobodne si zvoliť svojho lekára v teréne tým, že nadbytku lekárom v nemocniciach umožníme bez akýchkoľvek umelých obmedzení pracovať priamo u pacienta, miesto toho, aby sme jasne povedali, čo môže spoločnosť pacientovi zo solidárnosti plne hradiť a na čo jednoducho nemáme prostriedky, tak miesto týchto krokov minister zdravotníctva trvalo kamufluje akési reformné kroky, avšak celý systém ponecháva v pôvodnej socialistickej podobe.

Občanov, ktorí od zdravotníctva očakávajú pomoc vo chvíli, keď to budú potrebovať, ktorí presne vnímajú stav veci, musí minimálne urážať stanovisko ministra ku korupcii. Názory ministra, že korupcia v zdravotníctve je vlastne iba akási „vrodená“ vďačnosť občana, nás presviedčajú, že minister vôbec nevie ani len uvažovať o systémovej a vysokosofistikovanej korupcii, ktorou je doslova prešpikovaný celý systém zdravotníctva.

Roman Kováč vie pekne rozprávať, ľudia si však postupne viac a viac uvedomujú, že pekne hovorí o ničom. Toto nášmu zdravotníctvu určite nepomôže.

Pýtame sa teda ministra Kováča. Čo tak konečne po troch rokoch začať reálnu reformu zdravotníctva?

 

Rudolf Zajac

(Autor je nezávislý expert pre zdravotníctvo v ANO.)

Zdroj:
Národná obroda  13. 7. 2001

Leave A Reply

Navigate
%d blogerom sa páči toto: