Tak napoly

Socializmus vynikal systémom tak napoly. Výrobky boli tak napoly kvalitné, ľudia tak napoly platení, ľudské práva boli tak napoly dodržiavané, cestovať sme mohli tiež len tak napoly. Aj poľnohospodári na poli hospodárili napoly. Kradlo sa tiež tak napoly a aj v Boha, súdiac podľa dnešného výskytu bývalých komunistov v kostoloch, sa tak napoly verilo.

Nakoniec sa však ukázalo že nebolo výhodné robiť niečo napoly. Ani dnes nie je dobré, keď zdravotníctvo funguje tak napoly, sú však výnimky. Príklad? Doteraz sa systém zaraďovania liekov do kategórii riešil zákonom, respektíve jeho novelou. To je pomerne komplikovaný proces, ktorý, keďže musí prejsť parlamentom, dlho trvá. Zaradenie lieku do kategórie je pritom fantasticky dôležité pre výrobcu. Ak je liek zaradený do prvej kategórie, teda je plne hradený poisťovňami, ide na dopyt. V druhej kategórii sú lieky s finančnou spoluúčasťou pacienta. Taký liek má ešte stále nádej na odbyt. Ak však musí pacient priplácať veľa, spravidla sa nepredáva. V tretej kategórii sú potom lieky plne hradené pacientom. Zaraďovanie liekov je logicky predmetom nesmierneho lobbingu výrobcov.

Aby sa zaraďovanie zjednodušilo a lepšie reagovalo na aktuálny ekonomický stav, posledná rozsiahla novela zákona o Liečebnom poriadku s účinnosťou od 1. februára 2000 definovala, že zaraďovanie liekov do skupín bude riešiť vládna vyhláška. Novela pritom stanovila presné podmienky, ako má byť zostavená takzvaná kategorizačná komisia. Oproti pôvodnému návrhu ministerstva (komisia mala byť zložená z ministerských úradníkov a poisťovní) prijatá novela určila, že v komisii musí byť z deviatich členov päť odborníkov, navrhnutých odbornými spoločnosťami. Podobne musí byť zložená aj kategorizačná rada.

Ministerstvo zdravotníctva však v praxi opäť postupovalo tak napoly. Lieky totiž zaradila ešte stará komisia. 20. januára vydalo ministerstvo vyhlášku, ktorá určila, ktorý liek kam patrí a ako bude hradený. Samozrejme, s účinnosťou od 1. februára, teda už podľa nového zákona…

Hádajte, prečo ministerstvo konalo práve takto.

Rudolf Zajac

Autor (1951) je lekár a manažér.

Zdroj:
Domino fórum 5/2000

Leave A Reply

Navigate