O nás

V roku 2000 sme spolu s Petrom Pažitným začali spolupracovať na príprave reformy zdravotníctva. Vtedy vznikla aj táto stránka. Počas môjho pôsobenia vo funkcii ministra zdravotníctva, bola stránka veľmi zaujímavá najmä preto, že sme na nej viedli diskusie vo Fóre, niekedy aj veľmi búrlivé. Ani jednu tému, odpoveď, alebo diskusný príspevok, ktorý išiel pod mojim menom nepísal nik iný, iba ja. Žiadny tlačový odbor, žiadny hovorca.
Po voľbách 2006 sa situácia zmenila. Diskusia na našej stránke sa stala sporadickou. Vláda, ktorá nastúpila v roku 2010 dokázala za 18 mesiacov svojej existencie niečo neuveriteľné. Nie len že sa sama odvolala, ale pripravila pôdu pre devastáciu systému. Mzdový automat, ktorý bol schválený bol výsledkom nátlakovej akcie lekárov a falošného prístupu politikov k sestrám. Vláda hoc v demisii vypísala bianco zmenky, pretože ani jedny ani druhé mzdové dohody neboli kryté finančnými zdrojmi. Svoju veľkú šancu pokračovať v reformách dokonale skazila, navyše uzákonením rastu miezd zabila posledné možnosti spravodlivo odmeňovať kvalitnú prácu. Rovnostárske mzdy vedú vždy k tomu, že nakoniec ich všetci majú iba mizerné, nič viac. Vláda 2010-2012 navyše týmto poškodila aj súkromný sektor, svojich prirodzených voličov, pretože plošné mzdy vytvárajú nesmierne problémy s udržaním niektorých prevádzok, nemocníc či ambulancii V roku 2012 to voliči spočítali jasne a presne. Víťazstvo SMERU bolo skoro kontumačné. Dosiahli úžasný výsledok, dostali šancu úžasne zmeniť nie len celé zdravotníctvo, ale aj celé Slovensko avšak, a to treba podčiarknuť, dostali aj úžasnú zodpovednosť. Nie len že šancu nevyužili, ale jediný úžasný výsledok dosiali v barbarskom drancovanie systému naozaj byzantským spôsobom. SMER za 8 rokov nedokázal pre zdravotníctvo urobiť nič, iba zdevastovať aj to čo fungovalo.
Voľby 2016 ukázali, že zdravotníctvo nemôže čakať žiadne zásadne zmeny. Veľké nádeje, ktoré vzbudil krízový manažér sú nenávratne preč. Systém vypúšťania bublín bez obsahu, deklarácia úmyslov, ktoré sú nepremyslené, iba potvrdzuje, čo dávno vieme. Zdravotníctvo nepotrebuje manažérov, ale ľudí, ktorí problematike komplexne rozumejú a najmä vedia, čo so systémom urobiť. A okrem toho že vedia, aj môžu.
V roku 2020 prišla ďalšia vláda. Vyhrala silnou protikorupčnou rétorikou, čo treba plne podporiť a aj niektoré kroky po voľbách ukazujú,  že cesta k vráteniu republiky občanom je na svete. O čo lepšie sa vláda správa v tejto agende o to horšie rieši zdravotníctvo. Už podľa programového vyhlásenia vlády je zjavný silný etaistický náboj , že jedine čo v zdravotníctvu urobia,  bude snaha ho zoštátniť, nič iné. Objektívne na jednej strane má situáciu obťiažnejšiu pre zúriacu pandémiu Covid 19. Prevzali republiku úplne nepripravenú. Avšak chaotické pôsobenia premiéra, o ministrovi  zdravotníctva ani nehovoriac, neveštia nič dobrého, pri riešení problémov, pred ktorými stojíme.   

Podľa počtu návštevníkov vidíme, že o stránku je stále záujem. Budeme naďalej našu stránku prevádzkovať a bude voľne prístupná každému záujemcovi. Po 20 rokoch sme ju však zmodernizovali, sprehľadnili, zjednodušili.

Dr. Rudolf Zajac
V roku 1975 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1975 pracoval na Urologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave. Po atestácii II stupňa z odboru urológie, sa venoval invazívnej rádiodiagnostike urologických ochorení a počítačom asistovanej obrazovej analýze digitálnych obrazov. Od roku 1990 do roku 2002 pracoval v komerčnej sfére. Klinickú prax vykonáva doteraz v skrátenom úväzku. Zaoberá sa problematikou systémovej ekonomiky zdravotníctva. Od 16.10.2002 do 4.07.2006 bol ministrom zdravotníctva.
V súčasnosti pracuje v konzultačnej a obchodnej firme Health Direct s. r. o..

Navigate