Hlavná stránka   |    Kontakty  |    Aktualizované : 31. 3. 2017


  Vitajte na stránke Petra Pažitného (HPI) a Rudolfa Zajaca (exministra zdravotníctva), ktorí Vám týmto umožňujú prezeranie uverejnených člákov a publikácii, ako aj zasielanie Vašich názorov.

MUDr. Rudolf Zajac
zajac@reformazdravotnictva.sk


Technická podpora (problémy s diskusným fórom etc.)
tuke@reformazdravotnictva.sk
   
 


Dôležité materiály na stiahnutie:
Volebný program TOP09, vo¾by 2010
Správa o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom

Vyhláška 364/2005 Z. z. - Kompetencie sestier
Vyhláška 470/2006 Z. z. - Kompetencie sestier - novela
Vyhláška o èakacích listinách - vlastný materiál

Hygienické pomery v zdravotníckych zariadeniach na území SR
Návrh nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovate¾ov ZS.
Hodnotenie nemocníc na Slovensku Svetovou bankou

Spustené NOVÉ DISKUSNÉ FÓRUM
Staré diskusné je urèetné iba na èítanie.
 
 
Hlavná stránka  |  Diskusné fórum  |  Články a publikácie |  Prezentácie  |  TOP09  |  Video Blog  |  Kontaktujte nás
Copyright (c) 2003-2010 Reformazdravotnictva. Všetky práva vyhradené.