Re: To: MUDr. Ján Černák

#727
Peter Lednicky
Účastník (Participant)

@MUDr. Ján Černák wrote:

1. V prvom rade by sa k výberu poskytovateľov ZS mali vyjadriť poistenci…

Ďakujem za napomenutie, že som vo svojom „svätom“ nadšení pre poisťovne zabudol explicitne pripomenúť možnosť voľby pacienta, ale predpokladal som, že v zdravo fungujúcom systéme, bude poisťovniam znieť hlas ich zákazníka (poistenca/pacienta) ako hlas Boží.

Čo sa týka tvorby siete, musím zopakovať: Buď priznajme farbu a vráťme sa späť k socialistickým tradíciám, keď ústredný orgán rozhodoval o sieti a zároveň i o pridelení financií, techniky, personálu … atď., tak aby tá sieť mohla i fungovať, alebo konečne prestaňme vytvárať mačkopsov a radšej priznajme, že optimálnu sieť poskytovateľov služieb si vždy a všade najlepšie zorganizujú zákazníci svojim dopytom. Buď niečo tvoríme zvrchu alebo zdola.

Čo sa týka situácie v Žilinskom kraji, mám dojem, že to je záležitosť nielen poisťovní, ale i nového vlastníka – VÚC. VÚC rozohralo zaujímavú partiu, pri ktorej padajú celé oddelenia. Nemôžem to však nijak komentovať, lebo nepoznám ekonomické podklady, dúfam len, že okrem právomocí bude VÚC niesť i zodpovednosť. Aby to neskončilo ako v Česku, kde po uši zadĺžené nemocnice preberal od komunálu naspäť štát.

Navigate