Re: reakcia

#725
MUDr. Jan Cernak
Účastník (Participant)

1. V prvom rade by sa k výberu poskytovateľov ZS mali vyjadriť poistenci, keďže ich sa úroveň poskytovanej ZS bezprostredne týka.
2. Zdrav.poisťovňa nemôže byť hlavnou sieťotvornou silou, takáto kocentrácia moci nevedie k ničomu dobrému, viď konkrétny prípad VšZP v Žilinskom kraji.Hlavným dôvodom je minimálna možnosť občanov ovplyvniť jej rozhodnutia. Preto si myslím, že je rozumnejšie ponechať tvorbu siete orgánom štátnej správy a samosprávy, ktorých rozhodnutia majú byť založené na komplexnejšom prístupe a sú kontrolované občanmi.
3. Neuberám poisťovniam právo preferencie jednotlivých zariadení. Skôr si myslím, že t.č. nevedia správne posúdiť účelovosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov./ Existuje aj horšia možnosť, že postupujú na základe rôznych lobistických tlakov a dohôd bez ohľadu na efektivitu. /
Naopak, navrhujem spôsob, ako by mohli rokovať s poskytovateľmi ZS s väčšou možnosťou diferenciácie. Nie iba objednať, alebo neobjednať výkony, ale i dohadovať rôznu výšku platieb v určitom rozpätí určenom cenovým výmerom.

Navigate