Re: Re: Trestné činy financované z verejného zdravotného poisteniaII

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Lege artis a kvalita Re: Re: Trestné činy financované z verejného zdravotného poisteniaII

#11600
moderator
Účastník (Participant)

Farmako medicína sa neustále vyvíja, v súlade s možnosťami a úrovňou medicínskeho poznania. Pred 30 rokmi sa uplatňovala tzv. orgánová medicína. Napr. Infarkt myokardu je ochorenie srdca, budeme liečiť srdce. Pri cirhóze pečene máme chorú pečeň.

Postupne vývoj poznania sa prepracoval na molekulárnu úroveň a tu zrazu zmizli hranice orgánov. Na každú lokálnu zmenu reaguje okolie a keď to neopraví, tak začnú v organizme sa aktivovať všetky pohotovostné, kompenzačné a adaptačné systémy. V štádiu manifestácie ochorenia vidíme viac symptómov už sekundárnych reakcií ako samotných zmien , ktoré ich vyvolali.

Všetky poruchy a reakcie sú kaskádou biochemických reakcií, kde základným energetickým , stavebným a funkčným substrátom sú živiny, vehikulum voda a elektrolyty, katalyzátormi enzýmy (v nich vitamíny a stopové prvky). Celé to môžeme nazvať – energetický metabolizmus.

Podstatou morfologických a funkčných zmien, ktoré nazývame – chorobou, sú poruchy metabolických reakcií, resp. oxido-redukčných pochodov.
Každý jedinec má pre biopochody geneticky dané enzymatické vybavenie, ktoré je substrátovo špecifické.

Farmakoterapia znamená aplikáciu pre organizmus cudzích molekúl, ktoré zvonku „fackujú“ už i tak poruchové metabolické pochody, naviac organizmus pre ich spracovanie a odbúranie nemá potrebné enzymatické vybavenie, tak ich „zosekáva“ ako môže, zväčša neúplnou oxidáciou, so vznikom reaktívnych foriem kyslíka, ktoré poškodzujú štruktúry a menia reakcie atd.
Čím rozsiahlejšia a intenzívnejšia farmakoterapia, tým je intenzívnejší oxidačný stres.

Už dnes sa dá tušiť, že chemická farmakoterapia bude vytlačovaná nutričnou terapiou, kde špecificky upravenými nutričnými substrátmi sa bude usilovať o modulácie biochemických pochodov, a reparáciu metabolických cyklov.

Už dnes sa využíva výber nutričných substrátov na zmiernenie celej kaskády stresovej reakcie. Napr. membránové fosfolipidy ako prekursor prostaglandínov , tvoria PG a LT (leukotriény) iných tried pokial fosfolipid obsahuje omega 6 MK – vytvoria sa PG a LU s vazokonstrikčným, imunosupresívnym a prokoagulačným účinkom, ak fosfolipid obsahuje omega 3, vzniknú PG a LT s opačnými účinkami, ak fosfolipid obsahuje triolejíny, PG a LT sa nebudú tvoriť.
On aj ten rezervoár baktérií (črevo) sa správa metabolicky zaujímavo a práve pri zanedbaní výživy, najviac trpia bariérové funkcie čreva a translokácia baktérií je zdrojom sepsy. Porucha kolonizačnej rezistencie nevzniká iba zásahom ATB, ale i pri zmenách acidity v žalúdku (H2 blokátormi), tvorby mucínu, zmenách črevnej priepustnosti atd.

A nemyslím si, že toto je „top“ poznania, ešte nás čaká veľa prekvapení.

Navigate