Re: Re: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Re: Re: Paradoxy reformy

#832
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Rudolf Zajac wrote:

v ostatnych parametroch / vzdelanie, priostroje, lieky/ je naše zdravoitnictvo OK a nefunguje, 😛

Pretože v reforme sa ráta s Darwinovskou selekciou (zdravotných výkonov) cestou prirodzeného výberu(poisťovňami) a tento evolučný proces bude trvať miliardy rokov

@Mata Harri wrote:

Študujem dokument : Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

Pokračovanie:
Financovanie zdravotníctva

Dnešné pravidlá a mechanizmy financovania zdravotníctva sú nedemokratické, personál je vydieraný, v postavení bezprávneho otroka. Schopnosti, vedomosti sú totálne dehonestované, pracovitosť a odborná kompetentnosť sú absolútne nežiadúce. Vydieranie je pekelne zákerné, zneužívajú sa obmedzené možnosti personálu sa brániť, pretože zodpovedá za životy pacientov. (Horúci úvod na zahriatie).

12 rokov sa pokúšame transformovať ekonomiku zdravotníctva a čudujeme sa, že efekt sa nedostavil. Je to logické. Ekonomické zákony pôsobia v istom ekonomickom prostredí. Reformné kroky v ekonomicky ľahko poddimenzovanom prostredí môžu učinkovať blahodárne, ale ak sa prekročí únosná miera poddimenzovanosti, blahodárny účinok sa mení na zhubný (Pri ľahkom znížení prívodu potravy človek sa zbaví prebytočného tuku, pri ťažkom znížení zomrie).

Simulácia ekonomických vzťahov priaznivo učinkujúcich v hospodárskej ekonomike vedie v zdravotníctve k odlišným výsledkom, pretože ide o násilnú implementáciu do iného hodnotového systému. V hospodárskej ekonomike napr. kvalita je prostriedkom, v zdravotníctve podmienkou. Kvantitatívne ukazovatele výkonnosti v moderných ekonomických systémoch nepredstavujú žiadnu ekonomickú hodnotu.V socialistickom zdravotníctve kvantita sa cenila ako ukazovateľ výkonnosti,čiže čím viac výkonov, tým viac chorých, tým lepšie zdravotníctvo. Rovnako dnes výkonnosť vyjadrovaná kvantitatívne je v zdravotníctve chybným ukazovateľom, podobne delenie zdravotníkov na kvantitatívne výkonnejších a menej výkonných. Výkony sa uskutočňujú na živých pacientoch (5 miliónov občanov to je 5 miliónov možných cholecystektómií, apendektómií 10 miliónov nefrektómií, amputácií DK alebo HK, permanentných močových katétrov….). Pacienti nie sú pracovným materiálom, na ktorom uskutočňujeme výkonnostné preteky. Keď sa na Slovensku vyhodnocovali výkony pomocou bodovníka, tak sa zistilo, že (zbytočných )výkonov sa naprodukovalo dosť a keď sa vyhodnocovali kraje (3), tak v prepočte dosiahnutých bodov na obyvateľa i na pacienta boli medzi krajmi zanedbateľné rozdiely. Táto objektívna skutočnosť oprávnene bola dôvodom prechodu na platby per capitam u praktických lekárov.

Nemocnice
Základným ukazovateľom kvality jednotlivých pracovníkov je kompetentnosť zodpovedajúca postaveniu pracovníka v tíme. Hierarchia kompetencií v tíme umožňuje bezpečnú diagnostiku a liečbu pacienta pri potrebnom odbornom vývoji pracovníkov od skončenia univerzitného štúdia. Vývoj odborníka v nemocnici trvá priemerne 8 rokov. Kompetentnosť znamená schopnosť sa správne rozhodnúť. Indikovať výkony, ktoré sú medicínsky indikované a biologicky nie sú spojené s väčším rizikom ohrozenia pacienta ako je očakávaný profit.Spôsobilosť prevziať zodpovednosť za výkon u rizikového pacienta, keď neuskutočnenie výkonu sa rovná smrti, uskutočnenie výkonu poskytuje možnosť záchrany. Schopnosť modifikovať liečbu pri atypickom priebehu ochorenia, zvládnuť raritné stavy.Diagnostický a liečebný výsledok zabezpečuje tím a nie jednotlivec. Nekompetentný jednotlivec v tíme nesmie pracovať, pretože by maril prácu tímu a ohrozoval pacienta.Kompetentnosť je výsledkom kvalifikácie, trvalého vzdelávania, talentu a skúseností. Postavenie jednotlivca v hierarchii kompetencií je vyjadrené platovými triedami, skúsenosti, roky štúdií počas osobného voľna sú odstupňované podľa odpracovaných rokov.

JE TRESTUHODNÉ, ŽE SA POVAŽUJE ZA REFORMNÝ KROK NOVELIZÁCIA PLATOVKY, KTORÁ ZÁKONOM BUDE ZARUČOVAŤ PLAT NEKOMPETENTNÝM. V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE V 21. STOROČÍ NEKOMPETENTNÝ PRACOVNÍK BUDE MAŤ ZÁKONOM ZARUČENÉ MINIMUM PLATOVEJ TRIEDY, OSTATNÍ KOMPETENTNÍ PODĽA ZVÁŽENIA RIADITEĽA A EKONOMICKÝCH MOŽNOSTÍ NEMOCNICE MÔŽU (ALE I NEMUSIA) DOSTAŤ VIAC.

Odmeňovať zamestnancov podľa výkonnosti, resp. produktivity práce je reminiscenciou socializmu. Práca musí byť rozložená rovnomerne a tam, kde je jej veľa, musí byť viac personálu. Tím rozdelený na chovných a ťažných je nekompetentný. Ako príde ťažko chorý k tomu, že okolo neho prebehne upachtený pseudovýkonný doktor, ktorý na pacienta nemá čas, lebo musí prebehnúť veľa pacientov. Je efektívne výkonný? Ak vedúci pracovník v tíme toleruje menej výkonných , tak ho treba odvolať za managersku neschopnosť. Menšia výkonnosť sa dá ošetriť zákonne, znížením pracovného úväzku.

Pozn. viac som nestihla, bude pokračovanie

Navigate