Re: Re: Paradoxy reformy

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Paradoxy reformy Re: Re: Paradoxy reformy

#829
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Mata Harri wrote:

Stratégia reformy zdravotníctva – reálnej reformy pre občana.

Str. 36 7. kapitola – Kvalita
Je kapitolou, kde treba začať, ak nám ide o reformu zdravotníctva. Všetky ostatné kapitoly pojednávajú totiž o reforme financovania zdravotníctva, nie o reforme samotného zdravotníctva.

Jediným logickým dôvodom existencie zdravotníctva je pohotová kompetentná pomoc každému, kto sa ocitne v stave ohrozenia na živote, straty zdravia a tým i kvality života.

Základným kritériom funkčnosti systému je KOMPETENTNOSŤ. Každý zdravotnícky výkon predstavuje priamy alebo nepriamy zásah do cudzieho ľudského života a každý urobený neindikovaný výkon skryte alebo zjavne poškodzuje pacienta. Rovnako poškodzuje neurobenie výkonu, ktorý je v danej chvíli indikovaný. Základnými atribútmi kompetentnosti sú odbornosť a organizácia.

12 rokov tu prebieha (pod nálepkou – transformácia zdravotníctva) proces hrubo potláčajúci odbornosť, likvidujúci organizáciu výkonov do neoddeliteľných komplexov.*

*vysvetl.: Ide o zoskupenia potrebných výkonov vo vzťahu k diagnostike a liečbe. Napr. polytrauma s crush sy potrebuje kanyláciu, intubáciu, ventiláciu, resuscitáciu obehu (ICU), CT, traumatologický oper. výkon, kontinuálnu hemodiafiltráciu atd, s časovými limitmi účinného zásahu.V nekompetentnom systéme, je pac. s polytraumou prijatý na pracovisko, kde je traumatologický tím, ale nefunguje CT a pac. sa musí na vyšetrenie transportovať do iného mesta, s ventilátorom, personálom. Alebo pac. je prijatý do zariadenia, kde síce je CT, ale je dostupné iba počas pracovnej doby, takže s diagnostikou sa čaká a potom dodatočne sa pacient prevezie na traumatologiu do iného mesta, už s rozvinutými komplikáciami.

Nákup a umiestňovanie tzv. „veľkej techniky“ do menších, dokonca ambulantných zariadení môže prispieť k zvýšeniu odbornej úrovne, alebo aspoň spoločenskej prestíže zariadenia, ale to si môžu dovoliť v Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku, pri cca 2500 dolárov na osobu a rok, ale pri rozpočte 300 dolárov sa iste veľmi ťažko uvoľňujú zdroje na prístrojovú techniku a je trestuhodné, ak slúži na zlepšenie komfortu a image triviálnych výkonov a pre život zachraňujúce situácie je nedostupná.

Rozprávkový kráľ sa preoblečený za pastiera pohyboval medzi ľudom, aby zistil reálny stav krajiny. Pracovníci, ktorí rozhodujú o nákupe a umiestnení techniky by mali povinne sa zúčastniť transportu pacienta v kritickom stave na neodkladné CT vyšetrenie vzdialené 20 – 40 km od nemocnice so štatútom – koncová.

Kto si prečíta knižku dcéry pána prezidenta o priebehu prezidentovej liečby u nás a v Rakúsku, tak si urobí obraz o stave nášho zdravotníctva. My máme potencionálne rovnako kvalitných odborníkov, máme rovnakú techniku, rovnaké ventilátory, rovnaké spektrum liekov, ale u nás by liečba bola asi dopadla zle. Chýba nám racionálna organizácia integrovaných medicínskych výkonov. V neorganizovanom provizóriu sú kompetentné výkony náhodným výsledkom.

Ešte bude pokračovanie.

Navigate