Re: Re: otazky HN

#11508
moderator
Účastník (Participant)

@Rudolf Zajac wrote:

Čo prinesie avízovaná redukcia lôžok

To je nesmierne potrebný krok, ktorý sa musí vykonať. problémom je voľba kritérií potrebných pre kvalifikovanú redukciu lôžok. V našich zákonoch bolo jasne napísané, že sa poskytovatelia budú hodnotiť podľa kvality a ceny. Poskytovatelia boli našimi zákonmi nútení zvyšovať kvalitu a bezpečnosť pacientov. Následne poisťovne mali kontrahovať iba tých ktorí spĺňajú obe kritéria. Slovo cena je však u tejto garnitúry asi také kacírstvo ako bolo za inkvizície veriť v diabla. Kvalitu odsunuli primitívnou novelou niekde do budúcnosti. Hráči na trhu však potrebujú okrem prázdnych rečí poznať aspoň nejaké iné kritéria podľa ktorých sa bude sieť redukovať. Kto tu redukciu vykoná? Strana a vláda? Jediný kto ju naozaj mal a môže vykonať – poisťovne – sú ochromené nekvalifikovanými rečami. To im znemožňuje plniť ich najzákladnejšiu funkciu – nakupovať podľa ceny a kvality. Alebo si vari niekto myslí, že mestá a VÚC sami likvidujú svoje zariadenia, ktoré im mimochodom kedysi štát previedol? Miesto aby sa použilo nami pripravené nariadenie vlády o minimálnej sieti, ktoré je na Úrade vlády od mája 2006 a dáva isté kvantitatívny pohľad pre zachovanie dostupnosti a bezpečnosti, budeme asi sieť, ktorej 75% účastníkov ani štátu nepodlieha, redukovať rečami.

Kvalita a cena môžu byť rozhodujúce až pri fungovaní štandardného systému s definovanou sieťou.
Čo je to sieť a prečo má byť?

Štát (rezort) sa zaviazal zabezpečiť dostupnosť potrebnej ZS pre občanov. Minimálna nemocničná sieť je počet, štruktúra a územné rozloženie minimálneho posteľového fondu, ktorým sa deklarovaná dostupnosť potrebnej ZS zabezpečí.. Kritéria formácie siete musia zohľadňovať technológiu procesu (poskytovania ZS) a dostupnosť potrebnej ZS.

Potrebná ZS znamená správne výkony v správnom čase, dostupnosť – na správnom mieste v správnom čase.

Pre občana v zdravotnej tiesni je dôležité, aby sa v nemocnici urobilo všetko, čo je potrebné, v piatok, či sviatok, v noci, cez víkend. A pri prijatí nevieme s istotou, akých špecialistov a aké vyšetrenia bude potrebovať.

Rezort ak chce naplniť zákon, tak musí vyradiť všetky lôžka, ktoré to nedokážu zabezpečiť. O akútneho neurologického pacienta by sa nemal starať internista, ventilátor v noci by nemal obsluhovať chirurg.
Sieť, ktorá dodnes existuje sa tvorila v 50tych rokoch min. storočia v ére prašných ciest a technickej vymoženosti zvanej fonendoskop.Vtedy išlo o transportnú dostupnosť. Dnes transport nie je problém, dostupnosť predpokladá nepretržité komplexné kvalifikované služby.
Všetci, čo násilne udržiavajú malé nemocničky bez techniky a špecialistov, vystavujú pacientov riziku obmedzenej ZS.

Uvedené riziko znižuje bezpečnosť a tým kvalitu. Naše indikátory kvality v neštandardnom prostredí sú zavádzajúce. Základnou štatistickou podmienkou je štandardizácia posudzovaných súborov.

Navigate