Re: Re: Mata Hari

#859
Dr. Poradovsky Juraj
Účastník (Participant)
Mata Harri wrote:
Poisťovňa nediferencuje medzi pacientom , ktorý je na oddelení a pacientom, ktorý potrebuje intenzívnu starostlivosť. Poisťovňa intenzívnu starostlivosť neplatí, takže je otázka, prečo my robíme niečo, čo je naviac.
V budúcnosti sa ráta, že poisťovne si budú objednávať výkony u poskytovateľov, čo robia už aj teraz. Ale na našej klinike si poisťovňa objednala bežné internistické výkony, neobjednala si špeciálne výkony intenzívnej starostlivosti. Potvrdzuje to jednotný paušálny príspevok za pacienta. Intenzívna starostlivosť sa platí iba na OAIM.

Vážená pani kolegyňa,
Stav, ktorý popisujete, je realitou. Len smerovanie tejto výtky by nemalo byť voči poisťovni, ale voči MZ. Pretože nie zdravotné poisťovne, ale MF na základe návrhu MZ vydáva cenový výmer. A ten pojem JIS nepozná. Nepozná preto ani cenu za intenzívnu starostlivosť. A tak musí poisťovňa či chce alebo nechce platiť rovnakú cenu, či leží na Vašom oddelení pacient 3 dni s banalitou, alebo 3 týždne s edémom mozgu. O DRG sa hodne píše, ale asi sa bude „pripravovať“ ešte 5 rokov.

Navigate