Re: Re: Guláš

#1137
Mata Harri
Účastník (Participant)

@Orság wrote:

Pokúsme sa o jednotný výklad zákona.
V denníku Sme zo dňa 1.10.2003 na 16. strane sú uvedené rozporuplné informácie. Pán minister zdrav. R. Zajac hovorí -citujem – Poplatok 20 korún sa platí za vyšetrenie pacienta.
Pán prezident ASL L. Pásztor – citujem- Poplatky nie sú poplatkami za zdravotnú starostlivosť, ale za spracovanie dát v elektronickej podobe pre zdravotnú poisťovňu. 😮

Jednoduchá otázka. Spojte obidva výroky a získate pravdivý výklad. Ak vyšetrenie pacienta nedokumentujete v elektronickej podobe, poisťovňa
vám ho nepreplatí no a bez vyšetrenie nemáte čo dokumentovať 😆 😆 😆 😆 😆

Navigate