Re: Re: Ako by mal postupovať Valentovič?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Platby v zdravotníctve Re: Re: Ako by mal postupovať Valentovič?

#11582
moderator
Účastník (Participant)

Zákon 576 vymedzuje neodkladnú ZS :
(3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania,
pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia,
neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)

Zákon 581, § 6
vymedzuje plánovanú ZS:
(2) Zdravotná poisťovňa je povinná vytvoriť a viesť zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam“); plánovaná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť iná ako neodkladná zdravotná starostlivosť.17

Neodkladná ZS je v klinickej praxi definovaná ako urgentná. To je cca 5 % poskytovanej ZS. Zákon garantuje uhradenie 5 % výkonov. Ostatné podľa zákona je treba dať na čakačku. To je protiústavné.

Našťastie zákon 577, § 3 hovorí i to, že (2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony
a) vedúce k zisteniu choroby,
b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.
(3) Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
a) záchrane života,
b) vyliečeniu choroby,
c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e) zmierneniu prejavov choroby,
f) účinnej prevencii.

Nejde o neodkladné výkony, ale nemôžme ich dať na čakačku. Takže tu je vidieť, že definícia plánovanej ZS nesedí. Plánovaná ZS, ktorú máme dať na čakačku nie je všetko okrem neodkladnej ZS.
Medzi neodkladnou a plánovanou existujú výkony, ktoré nie sú neodkladné ale musia sa urobiť. Ale zákon negarantuje ich úhradu.

Samotný termín „plánovaná“ ZS nie je v súlade s tým, čo definuje zákon. Kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti je postavená práve na plánovaných výkonoch. Nebudeme čakať, až sa stane pac. neodkladný, o pacienta sa staráme a výkony plánujeme. Plánované výkony sú prevenciou pred neodkladnou ZS. A sú tiež neodkladné, ale nie urgentné. Znesú odklad niekoľko dní.

Pre výkony, ktoré môžme dať na čakačku sa vo svete (v EU) používá termín „elektívny“, čiže volitelný. Elektivne výkony – znamenajú možnosť výberu. Necháme pacienta tak, bez výkonu, bude žiť ďalej, na liečbe, ktorú dostáva. Neurobenie výkonu nezmení klinický priebeh ochorenia, resp. ochorenie prebieha nezávisle na výkone. A také ochorenia vieme presne vymenovať.

Navigate