Re: Re: Ako by mal postupovať Valentovič?

O nás Diskusné Fóra Všeobecne o zdravotníctve Platby v zdravotníctve Re: Re: Ako by mal postupovať Valentovič?

#11572
MUDr. Denisa Mitanova
Účastník (Participant)

Štatisticky sa stal ďalším štatistom a spolupáchateľom, zodpovedným za trestné činy financované z verejného zdravotného poistenia a príslušných doplatkov, ktorý premárnil šancu zastaviť nepriaznivý vývoj zdravia slovenskej ľudskej populácie a ustrážiť väčšiu vzácnosť ako je ľudský život – jeho genofond s jeho imunitou, s cieľom zdravého vývoja budúcich generácií v zmysle zákonného rozsahu zdravotnej starostlivosti podľa §2 zákona č.576/2004 Z.z., ktorý bol doterajšími ministrami zdravotníctva ignorovaný, premárnil možnosť zmeniť zákony tak, aby nútili k väčšej osobnej zodpovednosti za vlastné zdravie a k jeho aktívnejšej ochrane a zamedzili narastaniu pasívnej závislosti na zdravotnom servise.
Premárnil možnosť vrátiť lekárom dôstojnosť, odbornosť i humánnosť.
Pokiaľ výsledkom činností ochrany zdravia zdravotnou starostlivosťou s jej poistením bude rozširovanie chorôb a znižovanie imunorezistencie individuálnej aj reprodukčnej, potom dôstojnosť, odbornosť i humánnosť lekárskej vedy bude spochybňovaná, náklady budú rásť úmerne s nárastom všeobecnej imunodeficiencie či imunosupresie, pričom pomer produkcie schopných poistencov – vytvárať verejné zdroje sa bude neustále znižovať, čím potreba percentuálneho navýšenia odvodov do zdravotného poistenia sa bude zvyšovať.
Takýto systém povinného výpalného s klamlivou ochranou sa musí zákonite zrútiť.

Navigate