Re: Paradoxy reformy

#820
Mata Harri
Účastník (Participant)

Hľadám zákon – našla som zákon o zdravotnej starostlivosti, v ňom nič, čo by mohlo zmeniť existujúci princíp financovania napr. intenzívnej starostlivosti, alebo čo by odstránilo rajonizáciu. Nepomôžete mi drobnou navigáciou? Prešla som všetky rubriky… 😥

Zaujal ma dokument, v ktorom sa uvádza že v SR 1 občan navštívi za rok lekára 16,4 X. Dovolím si informáciu doplniť a rozviesť:

Pred 10 rokmi bola frekvencia návštev praktického lekára cca 14 za rok na 1 občana.
Celkový počet návštev prakt. lek. dosiahnutý na Slovensku sme označili ako 100 %, z toho 58 % pacientov absolvovalo návštevu odborného lekára a z toho 0,3 % bolo hospitalizovaných. Už vtedy sa dalo predpokladať, že k zásadnému riešeniu pacientov dochádza na odborných ambulanciích, resp. odborné ambulancie suplujú prácu praktického lekára.

1. V škandinávskych krajinách praktický lekár za hodinu vyšetrí 1 – 2 pacientov. U nás ak lekár začne pracovať o 8.OO a skončí o 14.00 a má 3O klientov, tak to vychádza 5 za hod, čiže má 12 min na pac. Za ten čas sa chorý pacient nestihne ani vyzliecť a obliecť.

2. K neúmerne vysokej frekvencii návštev odborných ambulancií nútia poisťovne a kategorizácia liečív, pretože skoro každý liek je preskribčne viazaný na odporučenie odborníkom, odporučenie platí 3 mesiace. Takže pacient na chronickej liečbe musí! aspoň 4x v roku zájsť za praktickým lekárom, ten ho 4x v roku musí! poukázať k odborníkovi, aby mu ovidoval liečbu a aspoň 4x sa musí vrátiť, aby praktický lekár mu lieky predpísal. Nakoniec praktický lekár predpíše lieky cca na 1 mesiac – to už je 12 povinných návštev. Spolu s vyslaním na odbornú amb. 4x je to 16 obligátnych návštev lekára za rok. No a tých zvyšných 0,4 sô akútne ochorenia…. 😆

Navigate